Etikett: Träning

Hårdare träning bäst

För att få chans till bästa möjliga hälsovinster krävs en högre intensiv fysisk aktivitet än man tidigare trott, enligt en ny avhandling. Det viktiga är att man tar i så mycket att man förbättrar sin kondition. Man ska bli varm och andfådd, gärna de flesta av veckans dagar.

Många har sämre kondition – förutom cheferna

Konditionen hos många har sjunkit de senaste 20 åren. Trenden är tydligast i yrkesgrupper med lägre utbildningsnivå, som städare, hantverkare, kundservice och fabriksarbetare. Hos chefer däremot, syns ingen försämring!

Inga positiva effekter av kompressionsstrumpor

Kompressionsstrumpor är populära bland löpare, men det saknas vetenskapligt underlag för att påstå att de faktiskt ger positiv effekt på träningen. Tvärtom minskar syresättningen i underbenet under löpning för den som bär strumporna. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Träning med erfaren PT minskar skaderisk

Att anlita en personlig tränare med mer än fem års erfarenhet minskar kraftigt risken för småskador och smärtkänningar jämfört med om tränaren är ny inom yrket, enligt en ny studie. – En förklaring kan vara att tränarna utvecklas som instruktörer med tiden och då tydligare kan visa hur man ska träna för att undvika skador, säger Mamunur Rashid, doktor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Är hård träning farligt vid sömnbrist?

En studie från Uppsala Universitet har undersökt effekterna av hård träning efter en natt med lite sömn. Studiens deltagare fick utföra ett intensivt träningspass efter både normal sömn och efter tre nätter med förkortad sömn. Efter natten med mindre sömn steg nivåerna av hjärtskademarkören troponin något mer, jämfört med efter när deltagarna tränat i utvilat tillstånd.

Träning och kroppsyn påverkar hur tonåringar mår

Fysisk aktivitet föreslås ofta för att förbättra välbefinnandet hos unga. Men även om de fysiska och psykiska fördelarna med fysisk aktivitet är väletablerade, minskar de under tonåren. Ett stort antal ungdomar blir i stället fysiskt inaktiva eller stillasittande, vilket kan leda till sämre psykiskt välbefinnande.

Intensiv träning möjlig behandling mot ångest

Ångestnivån sjönk hos majoriteten av deltagare i ett tolv veckor långt fysiskt träningsprogram, även hos dem som levt med ångest under lång tid. Det visar en studie som utförts på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och som publicerats i Journal of Affective Distorders. Studien beskrivs som en av de hittills största, med 286 deltagare.

Anpassa träningen genom klimakteriets faser

Hormonella förändringar i klimakteriet kan vara utmanande både för den som är van att träna hårt och för den som vill komma igång. Samtidigt är fysisk träning ett av de bästa sätten att dämpa symptom som kan göra klimakteriet besvärligt. Att hitta rätt nivå är en konst som Monika Björn gjort till sin specialitet.

Pilates stärker svaga länkar och ger en välbalanserad kropp

Modern pilates förtjänar en starkare ställning i träningsvärlden. Det anser Jasmin Salhi och Linda Ahlgren, som tillsammans undervisat i pilates i över 20 år. De vill lyfta fram träningsglädjen i pilates och styra bort från föreställningen om att pilates mest är för rehabilitering och att det ger ”långa muskler”.