Snabb och stabil på längdskidor

Längdskidåkning har visserligen varit en folkrörelse länge, men pandemin innebar ett aldrig tidigare skådat intresse för skidspåren, som fylldes med såväl nybörjare som inbitna åkare. Många fick plötsligt tid och möjlighet att ta en tur i närliggande spår en helt vanlig vardagslunch. Skidspåret bjöd på frisk luft, dagsljus och ett helkroppspass – något många vill hålla fast i.

Motiverande samtal ger hållbar förändring

Ambivalens är en del av alla former av förändringar. Å ena sidan vill man förändra något, å andra sidan är det bekvämast att fortsätta som tidigare. Då kan samtalsmetoden motiverande samtal vara ett effektivt redskap, som hjälper klienten själv att nysta fram förändringsargument och på så sätt öka sin motivation.

Fysisk aktivitet lika självklart som läkemedel vid cancerbehandling

Att fysisk aktivitet kan ha en förebyggande effekt mot cancer känner många redan till. Men att den som drabbas av ett cancerbesked kan förbättra sitt mående, sin prognos och effekten av behandling är mindre känt. Anders Södergård, läkare som själv behandlats för en hjärntumör, menar att fysisk aktivitet bör vara en självklar del av cancerbehandling.