Yrsel – när världen snurrar

Yrsel är inte bara obehagligt, det är också relativt vanligt. Studier pekar på att mellan 10 och 15 procent av befolkningen drabbas varje år av allt från enstaka yrselanfall till följd av så kallad kristallsjuka, till mer långvarig yrsel som påverkar livskvaliteten negativt.

Kerstyn Håkansson: ”Rädsla förstärker många gånger yrsel”

Karusellyrsel, generell ostadighet eller en känsla av att allt gungar. Som fysioterapeut möter Kerstyn Håkansson både patienter som drabbats av akut yrsel och de som haft problem under en längre tid och beroende på hur patienterna beskriver sin yrsel, kan hon många gånger ge behandling och stöd till den som drabbas.

Gong – djupavslappning till intensiva toner

Nittio minuters djupavslappning som sätter fart på känslolivet och aktiverar signalsubstanser. En modern människas dröm – och ibland en läkeprocess för den med djupare trauman. Vi provade en Gong Journey och gick hem med lätta steg och stor nyfikenhet.