Taktil stimulering – som behandling och förhållningssätt

Taktil stimulering är en behandlingsmetod som tagit fasta på forskningen som finns om hormonet oxytocin och dess positiva effekter på hälsan. Bland effekterna finns allt från minskad stress till bland annat sänkt blodtryck, minskad smärta, bättre anknytning och bättre matsmältning.

Lymfmassage – effektiv behandling som minskar svullnad och inflammation 

Lymfsystemet är en central del i kroppens immunförsvar och reningsverk. Genom att stimulera detta system kan kroppen få hjälp att göra sig av med slaggprodukter, främja hälsa och minska inflammationer. Bebe Gransten utbildar kroppsterapeuter i lymfmassage och ser behandlingen som ett bra komplement till andra behandlingsmetoder.

”Du kan alltid göra något vid lipödem!”

Lipödem är en smärtsam fettvävnadssjukdom, som i huvudsak drabbar kvinnor och den är troligen ärftlig. Många har svårt att hitta rätt balans för såväl träning som i dagliga aktiviteter, och inom vården finns liten hjälp att få. Men det finns mycket att göra – och en hel del att undvika – för att öka livskvaliteten, både för den som är drabbad och den som möter personer med lipödem i sitt yrke.