Karin Dernulf är leg. kiropraktor och hon har specialiserat sig på problem i käkleden.

”Käkledsbehandling ökar medvetenhet om var spänningar sitter”

Att leva med värk och spänningar i käkarna kan vara extremt tärande. Som kroppsterapeut kan du hjälpa både med behandling som lättar på spänningarna och ökad medvetenhet hos klienten som minskar problemen på sikt.

Karin Dernulf  är leg. kiropraktor och specialiserad på behandling av käkleder. En fjärdedel av hennes klienter söker för problem med käkarna och många kommer på remiss från tandläkare. Dessutom jobbar hon med röstterapi och hjälper sångare, skådespelare och ledare att använda sin röst optimalt. Även där är muskulaturen kring käkarna central.

En vanlig orsak till smärta i käkar är bruxism, alltså att man pressar ihop tänderna både i vaket tillstånd och i sömnen. När det sker i sömnen kan det vara svårare att aktivt bryta vanan och ofta leder det till en bettskena för att skydda tänderna från slitage. Det är dock långt ifrån alltid det ger effekt på smärta och spänningar och evidensen för annan effekt av bettskena än att just skydda tänderna är skrala. Karin Dernulf menar att det kan vara en möjlighet att jobba med avspänningsövningar för att minska bruxism.

– En annan orsak till smärta i käkleden kan vara hållningen. Sitter man med huvudet lite framskjutet påverkar det övre nacklederna vilket ger signaler till käken att gapa. Det gör att du aktivt spänner käkens muskulatur för att hålla munnen stängd och det ger spänningar i käkmusklerna uppe i tiningarna. Vanliga symptom man då drabbas av är huvudvärk, ansiktssmärta, ont i öronen och tinnitus.

Obalans i muskulaturen

Käkar som ”hoppar” kan bero på diskproblematik i käkleden men också på en obalans i muskulaturen.  Lösningen kan då vara att jobba aktivt med den svagare sidan genom att lägga ett lätt tryck mot underkäken på den svagare sidan och jobba i sidled med käken.

– Det kan ibland ge lite träningsvärk, men det är övergående och inte på något vis farligt.

Ibland får man rådet om att stretcha käkens muskulatur, men Karin Dernulf menar att det sällan behövs.

– Då kan det vara mer effektfullt att jobba med käken nedåt, med tryck underifrån. Då måste de muskler som används för att bita ihop slappna av. På så sätt jobbar man med fysiologiska förutsättningar i stället för tillfällig lindring.

Ibland förekommer det att personer med smärta i käken pressar tungans främre del mot gommen, eller biter i och pressar tungan mot tänderna.

– Om man i stället strävar efter att lägga tungans mittfåra mot gommen, inte bara tungspetsen utan hela vägen bakåt, så går det inte att spänna käkmusklerna. Det öppnar också upp svalget och påverkar andningen positivt.

Behandling ger medvetenhet

Även om Karin Dernulf givetvis behandlar sina klienter manuellt, så menar hon att det största värdet av behandling egentligen är att öka medvetenheten hos personen med smärta i käkarna. På så vis kan de justera sin hållning och aktivt öva på avspänning. Det ger bättre förståelse för smärtan och spänningarna i relation till hållning, tungans placering och andning bland annat.

– Det kan vara avgörande att klienten förstår och känner var de har sin spänning som leder till smärta.

Tugga på båda sidorna

Att använda botox för att lindra spänningar i käken kan kännas lockande för den som vill ha en snabb lösning, men Karin Dernulf varnar för att välja det som lösning. Hon har mött flera som fått problem att tugga efter sådan behandling, vissa så illa att de inte ens äta knäckebröd.

– Ett stort problem med botox är att du kopplar bort de stora musklerna och det innebär att för att tugga måste du använda alla små muskler i stället. De belastas mer och får jobba ännu hårdare.

Hon avråder också från att tugga tuggummi, då det ofta leder till att man omedvetet tuggar på ena sidan.

– Försök tugga maten på båda sidor, så att du aktiverar båda sidor av käken. På så vis kan man förebygga en käke som jobbar snett och skapar problem på grund av det.

Tips vid behandling:

  • Titta på käkens rörelse och notera om den drar snett. Behövs övningar för att balansera upp käkens rörelse?
  • Känn efter ojämnheter kring M. temporalis, M masseter, M digastricus och i nackrosetten. Kommer smärtan från spänningar här?
  • Var inte rädd för att jobba med både käken och halsens muskulatur: M. temporalis, M masseter, M digastricus , M Mylohyoideum, M scalenus och M sternocleidomastoideus kan behandlas (se bilder).

Råd om egenvård:

  • Tänk på hållningen. Sträck på dig och ”lyft” toppen av bakhuvudet. Det får axlarna att falla bak, lyfter bröstet, nacken sträcks och det minskar risken att bita ihop tänderna.
  • Gäspa och sen stäng läpparna men låt tandytorna vara en bit ifrån varandra. Tänderna behöver bara mötas då vi tuggar mat.
  • Jobba med rörligheten genom att röra på käken i alla rörelseplan: öppna/stänga, skjut käken framåt/bakåt samt i sidled.
  • Justera tungans placering. Sträva efter att tungans mitt ligger an mot gommens mitt. Då är det omöjligt att spänna käkens muskler.
  • Tugga på båda sidor för att belasta käken jämnt. Undvik tuggummi, då det är vanligt att man omedvetet tuggar mer på ena sidan.
  • Observera andningen. Ligger den högt upp leder det lätt till spänningar i käken.

 

Käkledsbehandling x 5

Käkledsbehandling

1.Behandling av muskulaturen som kan ge smärta i käklederna kan omfatta exempelvis M Masseter. Den kan behandlas från utsidan och stretchas från insidan med gott resultat.

 

Käkledsbehandling

2. Känn gärna igenom M Digastricus och M Mylohyoideum. De kan vara orsak till spänningar i munbotten.

 

Käkledsbehandling

3. En av de stora tuggmusklerna M temporalis sitter som en solfjäder vid tinningen. Symptom här ifrån visar sig ofta som spänningshuvudvärk.

 

Käkledsbehandling

4. M sternocleidomastoideus är ofta spänd hos den som har problem med käkleden. Med lite massage blir det en tydlig påminnelse för patienten att tänka på hållningen och huvudets position.

 

Käkledsbehandling

5. Jobba gärna med aktiva rörelser av de muskler som skjuter fram käken om det finns tendens att bita ihop mycket. Använd ett mottryck med hjälp av handen och låt patienten skjuta hakan framåt. Håll kvar trycket fem sekunder. Upprepa fem gånger. Gör likadant när du öppnar munnen och lägg trycket under hakan.

 

Karin Dernulf är verksam på Kiropraktiken där hon arbetat med enskilda personer och företag sedan 1998.

Text Ulrika Hoffer Foto Ulrika Hoffer