Mona Redelius storsatsade trots pandemin

Massage, träning, simundervisning, utbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddning. Med ett brett utbud av tjänster har Mona Redelius byggt sitt företag Nice Touch på en stabil bas och kunde storsatsa mitt under brinnande pandemi.