Alkohol – alltid bäst att avstå

Större konsumtion än tio enheter per vecka eller fyra vid samma tillfälle är att betrakta som riskkonsumtion och ökar risken för en rad olika sjukdomar. När Socialstyrelsens nya riktlinjer för alkoholkonsumtion presenterades i höstas blev reaktionerna många.

Att behandla barn och unga

En fråga som ofta kommer upp i samband med diskussioner om etiska riktlinjer är hur man ska förhålla sig till behandling av barn och unga under 18 år. Många känner sig osäkra och avstår då hellre från att ta emot klienter under 18 år. Ida Källerman har skapat egna rutiner för att tryggt och säkert kunna ta emot barn och unga.

Dopaminfasta och ta kontroll över suget

Dopaminfasta är en av de senaste årens stora snackisar och handlar i korta drag om att vara återhållsam med allt som ger snabba kickar. En dopaminfasta kan lära dig att bli mer medveten om vad som triggar just ditt belöningssystem, och öva på att ta kontrollen när suget efter godis och mobilscrollande sätter in.