Livsstilsverktyget är ett redskap för att ändra sina levnadsvanor

Trots att vi värdesätter vår hälsa så högt, är det svårt för många att ändra levnadsvanor till det bättre. Ett av grundproblemen är att ändrade kost- och motionsvanor sällan är förankrade i mer centrala livsfrågor. Det menar läkaren Anders Rosengren, som utvecklat det digitala Livsstilsverktyget och skrivit boken Hela livet, där han sätter livsstilsförändringar i ett större perspektiv.

ACT – vägen till ett fullt liv trots smärta och oro

Acceptance and Commitment Therapy, ACT, går i korta drag ut på att lära sig acceptera yttre omständigheter som inte går att påverka och att fokusera kraften till det som går att påverka. Terapiformen vinner mark i takt med att det vetenskapliga underlaget för ACT ökar. Långvarig smärta, social fobi och stressrelaterade sjukdomar behandlas effektivt med ACT.

ACT kan vara länk mellan behandling och förändring

Den avslappning en massagebehandling ger kan användas som en språngbräda för att göra värdefulla förändringar på andra områden i livet. Med Acceptance and Commitment Therapy, ACT, som länk mellan behandling och förändring kan du som personlig tränare och massageterapeut hjälpa klienter med långvariga smärtor, ångest eller depressioner.