Många har sämre kondition – förutom cheferna

Konditionen hos många har sjunkit de senaste 20 åren. Trenden är tydligast i yrkesgrupper med lägre utbildningsnivå, som städare, hantverkare, kundservice och fabriksarbetare. Hos chefer däremot, syns ingen försämring!

Det framgår av en ny avhandling från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Enligt den har konditionen hos människor i många yrkesgrupper sjunkit mellan 2001 och 2020.

Trenden syns även hos personer som arbetar inom exempelvis utbildning. Hos chefer syns dock ingen förändring. Inte heller hos hälso- och sjukvårdspersonal, undersköterskor undantagna.

Studien är baserad på uppgifter från hälsoprofilsbedömningar via företagshälsovård, där konditionstester utförts.

– Folk är ungefär lika mycket fysiskt aktiva som förut samtidigt som konditionen minskar. Vi vet inte riktigt hur detta hänger ihop, säger Daniel Väisänen.

Källa: GIH samt forskning.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock