Krav på namn och adress på fakturan

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande förtydligat sin syn på vad som avses med momslagens krav på att en fullständig faktura ska innehålla uppgifter om säljarens och köparens namn och adress.

Högre ränta på skattekontot

Skatteverket meddelar att from den 1 november 2022 får privatpersoner ränta på det överskott som finns på skattekontot igen, något vi inte fått sedan år 2016. Räntan höjs från 0 till 1,125 procent.