Kroppsterapeuterna i möte på Regeringskansliet

I slutet av oktober hölls rundabordssamtal på näringsdepartementet med tema solo- och mikroföretagande. I inbjudan från Ebba Busch framhölls att trots att Sverige på många sätt är ett jämställt land, har vi fortfarande allt för få företag som drivs av kvinnor.

Nätverksgruppen ska lyfta företagarfrågor

Sabine Rosén och Samantha Lerviken såg ett behov av ett nätverk för alla medlemmar, för frågor som berör alla och som främst fokuserar på utveckling av det egna företagandet. Nätverksgruppen blir navet i en ny organisation där de olika yrkeskategorierna organiseras i sektioner, där de olika yrkeskunskaperna får ta större utrymme.