Knut Thorstensson utsedd till hedersmedlem

Knut Thorstensson är en av Kroppsterapeuternas sanna eldsjälar. Han har varit engagerad i förbundet sedan det bildades för 20 år sedan, i såväl styrelsen som etiska rådet och valberedningen. I samband med Inspirationsdagen utsågs Knut Thorstensson till ny hedersmedlem i förbundet.

Årsmöte med distans

När sändningen av Inspirationsdagen avslutats tog Kroppsterapeuternas årsmöte för 2021 vid. Lennart Håkanssson var ordförande för mötet som genomfördes online via Zoom och det digitala mötesverktyget GoPlenum. Mötet följde dagordningen med genomgång av verksamhetsberättelse och årsredovisning och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Styrelsens sammansättning för 2021 är i stort densamma som förra året. Den […]

Inspirationsdagen gav digitalt energitillskott

Årets Inspirationsdag ägde rum den 20 mars. I år i form av en direktsändning, där 270 medlemmar deltog på distans. Föreläsarna Anna Bennich och Erik Hemmingsson bidrog med viktiga insikter i hur vi kan ta oss genom dessa osäkra tider.