Tillbaka på Allt för Hälsan

Äntligen blev det mässa igen. Allt för Hälsan på Stockholmsmässan i november samlade som vanligt många utställare inom hälsa och friskvård. I Kroppsterapeuternas monter på Friskvårdstorget kunde mässbesökarna prova på olika behandlingar och rådgivning om kost och träning.

Hållbarhet på Kroppsterapeuternas agenda

Förbundet har inlett ett arbete i syfte att jobba i linje med globala hållbarhetsmålen som sattes 2015 och som ska vara genomförda 2030. Det innebär att vi dels ser över hur vi kan jobba inom förbundet, på kansli och i styrelsen, dels hur vi kan vara rådgivande instans för alla medlemmar för de som vill bedriva sin verksamhet i linje med målen. Desiree Blomberg, generalsekreterare, berättar vad det innebär att Kroppsterapeuterna ska jobba i enighet med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.