Bebe Gransten utbildar i lymfmassage.

Lymfmassage – effektiv behandling som minskar svullnad och inflammation 

Lymfsystemet är en central del i kroppens immunförsvar och reningsverk. Genom att stimulera detta system kan kroppen få hjälp att göra sig av med slaggprodukter, främja hälsa och minska inflammationer. Bebe Gransten utbildar kroppsterapeuter i lymfmassage och ser behandlingen som ett bra komplement till andra behandlingsmetoder.

Lymfan är en av kroppens mest betydelsefulla organ och spelar en avgörande roll för vår hälsa och välbefinnande. Det är inte bara en central del av vårt immunförsvar, utan det bidrar också till att upprätthålla kroppens vätskebalans och rensar ut slaggprodukter, överskottsvätska, inflammationsämnen, bakterier och virus.

­– Lymfsystemet löper parallellt med blodomloppets vener, når ut i hela kroppen och har till roll att ta hand om alla slaggprodukter som ska transporteras ut ur kroppen. Den är också nära sammanlänkad med fascian eftersom vätskan som finns i bindväven är lymfvätska, säger Bebe Gransten som utbildar lymfmassörer hos Axelsons Gymnastiska Institut sedan tolv år.

Efter att ha utbildat sig till idrottsmassör blev hon introducerad till lymfsystemets värld när hon lärde sig egenvårdsmassage av kroppen.

Belastning påverkar lymfsystemet

Egenvårdsmassage handlar om att själv ta hand svullnader, trötta kroppsdelar och att stryka, massera, tvätta och torka kroppen i lymfans riktning och att varje dag hjälpa kroppen att hålla igång lymfflödet så att det inte stannar upp och fastnar.

– Innan jag förstod vad som stressar min kropp och gör systemet mer trögflytande trodde jag till exempel att all sorts puls- och styrketräning var bra för mig. Men för att hålla kroppen fri från svullnader och inflammationer behöver vi hjälpa lymfsystemet på traven att ta hand om slaggprodukterna som blir av fysisk aktivitet och det vi äter och dricker.

Bebe Gransten blev så intresserad att ämnet och vad som påverkar både svullnad, muskler och fascia att hon fördjupade och vidareutbildade sig. Därefter utvecklade hon sin egen unika metod för lymfmassage.

För den som drabbats av tröghet i lymfystemet kan det innebära såväl stram bindväv som smärta, svullnader och vätskeansamlingar i kroppen, men också gropar och veck i huden. Dessa kan bero på ärrbildningar som orsakats av slag, sprutstick, insektsbett, stillasittande, långvarig stress, för hård träning, hormonella svängningar eller alltför åtsittande kläder och kan ofta avhjälpas med lymfmassage.

Lymfmassage

Lymfmassage ofta bra komplement

Lymfmassage är en snäll behandling som ofta fungerar bra som komplement till annan kroppsterapi och syftet är att hjälpa lymfsystemet att suga upp all vätska till gropen vid nyckelbenen där lymfsystemet kopplas samman med blodomloppet och vätskan går vidare till exempelvis njurarna för att sedan kissas ut.
Lymfsystemet transporterar bort och renar kroppen från slagg som överskottskottsvätska, döda hudceller, och rester av näringsämnen och proteiner.  Vätskan renas i lymfnoderna. Bakterier, virus och cancerceller och andra slaggprodukter tas om hand av lymfnoderna.

­– Medan hjärtat pumpar runt blodet i kroppen så fungerar lymfsystemet som en sug som behöver vara igång för att flödet ska fungera. ”Startknappen” sitter vid nyckelsbensgropen och det är det är där vi behöver börja massagen och ditt vi behöver föra rörelserna för att få igång systemet, förklara Bebe Gransten.

Stimulans längs lymfans flöde

Massagen utförs genom strykningar och lätta tryck i speciell ordning och riktning och från nyckelbensgropen arbetar man sig vidare till armhålorna i vilka flera lymfnoder sitter. Genom att få igång flödena i och runt dem frigörs plats för lymfvätskan som alltså flödar uppåt när man senare masserar längre ner i kroppen. Trögheten i lymfflödet vid behandlingens början avgör hur långt massageterapeuten hinner arbeta sig neråt i kroppen vid första tillfället. Det kan ta tid att få igång ett fritt flöde i systemet och all sorts stress försvårar arbetet. Det går inte att fösa vätskan framför sig vilket gör att man måste få igång sugfunktionen.

­– Man ska inte gnussa och trycka neråt utan mer stryka åt ett och samma håll och ju längre ner i kroppen man kommer så bygger man liksom upp små stigar som gör att vätskan hela tiden rör sig mot nyckelbensgropen. Man ser när systemet jobbar och kunden känner ofta rysningar när lymfsystemet jobbar. Huden blir skrynklig när lymfvätskan åker in i lymfbanorna, ofta blir det gåshud och rysningar. Då vet man att systemet är igång och jobbar på rätt sätt.

Tidigare var det sagt att den som var i pågående immunförsvarssänkande behandling, som till exempel strålning eller starka cellgifter, avråddes lymfmassage. Sedan en tid tillbaka har sjukvården ändrat rekommendationen till att det är bra att gå på lymfmassage under cellgifts- och strålningsbehandling. Det är också väldigt bra med lymfmassage i förebyggande syfte innan operation för att ärr ska läka bättre och för att det ska bli mindre svullnad och smärta efter operation.

– Lymfmassage är en behandlingsform som aldrig ska göra ont. Tvärtom, den är en massageform som passar alla och ska vara mild och snäll mot kroppen och hjälpa till att skapa lugn, säger Bebe Gransten.

Lymfsystemet

Lymfsystemet hos kvinnor.

Egenvård av lymfsystemet

Bebe Gransten kan inte nog poängtera vikten av att förstå och vårda det egna lymfflödet i vardagen.

– Det borde vara lika självklart att börja dagen med egenmassage som det är att borsta tänderna för att hjälpa kroppen på traven med reningen. Mycket handlar om att förstå, känna och uppleva sin kropp och jag själv passar till exempel ofta på att ligga på rygg med fötterna i marken och knäna uppåt för att få igång mitt system. Nu för tiden kan jag själv både känna och se hur mitt lymfsystem jobbar, bubblar och pulserar inne i vaderna när jag slappnar av. Min egen lymfa är väldigt lättstartad, men också lättkraschad om jag inte tar hand om mig på rätt sätt, säger Bebe Gransten. Hon beskriver att ha ett välfungerande lymfflöde som en skön upplevelse, men poängterar hur viktigt det är att ha druckit vatten innan en behandling för att till exempel undvika kramp i ben och fötter.

Hur många behandlingar som är lämpligt är som med all annan behandling högst individuellt och styrt av vilket resultat man vill uppnå och vad man har för utgångspunkt. Rekommendationen är att gå mellan tre och fem gånger med en veckas mellanrum för att uppleva känslan som blir i kroppen när lymfvätskan flödar. Bebe Gransten beskriver att många upplever omedelbara välbehagsrysningar, minskad värk och känner sig både lättare och mjukare i kroppen direkt efter behandling. Den som redan har ett gott lymfflöde brukar uppleva hur värme sprider sig i kroppen medan ett trögare system kan ge en känsla av att man blir kall, men det hänger ihop med att man dricker för lite.

Det pågår fortsatta studier på lymfsystemets betydelse och det är till exempel inte mer än knappt fem år sedan forskare upptäckte att det finns lymfvätska även i hjärnan och vad den har för betydelse för vår hälsa.

Testa Bebe Granstens egenvårdsprogram

Fakta

Vad är skillnaden på lymfterapi och lymfmassage?
Det är lätt att blanda ihop begreppen kring de metoder som fokuserar på att främja lymfsystemets funktion och främja hälsa och välbefinnande. Inom sjukvården används begreppet lymfterapi, som utförs av vårdpersonal för vid behandling av lymfödem. Lymfmassage däremot är en behandlingsform som används inom friskvården för att främst främja hälsa och välbefinnande. Några viktiga skillnader att hålla koll på:

Syfte och tillvägagångssätt
Lymfterapi som utförs inom sjukvården är en mer omfattande behandling som kan innefatta olika tekniker för att stimulera lymfflödet. Det kan inkludera lymfdränage, kompressionsbehandling, andningsövningar, kostförändringar och andra terapeutiska metoder.

Lymfmassage är en specifik form av massage som fokuserar på att stimulera lymfflödet och fascian genom mjuka, rytmiska rörelser i lymfflödets riktning. Den syftar till att öka cirkulationen av lymfvätska och främja avlägsnandet av slaggprodukter från vävnaderna.

Utbildning och certifiering
Lymfterapin kräver att du är utbildad inom sjukvården och är ofta en mer omfattande utbildning och certifiering, eftersom den innefattar olika behandlingsmetoder och förståelse för lymfsystemets komplexa funktioner.

Lymfmassagen utförs av massörer och andra kroppsterapeuter med kunskap om lymfsystemets anatomi och tekniker för att utföra behandlingen.

Användningsområden
Lymfterapi används ofta inom sjukvården för att behandla olika hälsoproblem och medicinska tillstånd där lymfflödet är nedsatt eller obalanserat, såsom svullnad, lymfödem, inflammation, och för att främja immunsystemets funktion.

Lymfmassage kan användas för att främja avkoppling, minska svullnad, och förbättra cirkulationen, och den kan också integreras som en del av andra behandlingar såsom spa-behandlingar eller för att komplettera andra medicinska terapier.

Sammanfattningsvis är lymfterapi en bredare term som omfattar olika behandlingsmetoder för att främja lymfsystemets hälsa, medan lymfmassage är en specifik teknik inom detta område som fokuserar på att stimulera lymfflödet genom massage.

Text Lisa Carpevi Foto Privat/Istock