Är hård träning farligt vid sömnbrist?

En studie från Uppsala Universitet har undersökt effekterna av hård träning efter en natt med lite sömn. Studiens deltagare fick utföra ett intensivt träningspass efter både normal sömn och efter tre nätter med förkortad sömn. Efter natten med mindre sömn steg nivåerna av hjärtskademarkören troponin något mer, jämfört med efter när deltagarna tränat i utvilat tillstånd.

Proteinet troponin finns i hjärtats muskelceller och nivåer kan frisättas vid högintensiv träning. På sjukhus mäts nivåer av troponin rutinmässigt, då man kan se betydligt högre stegringar vid exempelvis akuta hjärtbesvär.

– Högre nivåer av troponin efter träning har kopplats till en viss förhöjd framtida risk för sjukdomar som drabbar hjärtkärlsystemet. Man vet inte riktigt vad mekanismen är, men samtidigt vet vi att hjärtats hälsa påverkas av andra livsstilsfaktorer. Vi tyckte därför det var viktigt att studera om frisättningen av troponin vid träning, kan påverkas av förkortad sömn. Delvis eftersom det är många yrkeskategorier som behöver utföra arbete där de regelbundet stör sin sömn, till exempel inom sjukvården, säger Jonathan Cedernaes, läkare och docent i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet.

Den aktuella studien är en pilotstudie som endast omfattar 16 deltagare, så resultaten ska tolkas med försiktighet. Tidigare epidemiologiska studier har visat att kroniskt förkortad sömn risken för flera hjärtkärlsjukdomar, såsom högt blodtryck och hjärtinfarkt. Samtidigt kan träning minska risken för hjärtkärlsjukdom. Däremot har det varit okänt hur sömnbrist påverkar hur hjärtkärlsystemet belastas vid hård träning.

Källa: Uppsala Universitet

Text Ulrika Hoffer Foto Istock