Hårdare träning bäst

För att få chans till bästa möjliga hälsovinster krävs en högre intensiv fysisk aktivitet än man tidigare trott, enligt en ny avhandling. Det viktiga är att man tar i så mycket att man förbättrar sin kondition. Man ska bli varm och andfådd, gärna de flesta av veckans dagar.

I en avhandling på Göteborgs universitet har ett fysiologiskt mätvärde som anger intensiteten i fysiska aktiviteter studerats. Det handlar om MET-värdet, ”metabolic equivalent of task”. Till exempel motsvarar en MET energiförbrukningen för en individ i sittande vila. En rask promenad i fem kilometer på en timme har ett värde på cirka 4 MET och intensivt hoppande med hopprep motsvarar drygt 11 MET.

Rekommendationer från bland andra Folkhälsomyndigheten betonar att det krävs minst måttlig intensitet i fysisk aktivitet för att få hälsofördelar, vilket motsvarar en tröskel på 3 MET.

Men det är en för låg nivå för de flesta personer, enligt avhandlingen. I stället pekar resultaten på en tröskel på närmare 4,5 MET under 150 till 300 minuter i veckan, utspritt över de flesta veckodagarna, för att få flest hälsovinster.

Konditionsnivån är en avgörande faktor för att bestämma den nödvändiga intensiteten av fysisk aktivitet för att uppnå hälsovinster, enligt avhandlingen. Det viktiga är alltså att aktiviteten är tillräckligt intensiv för att förbättra konditionen.

Källa: Göteborgs universitet, gu.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock