Inga positiva effekter av kompressionsstrumpor

Kompressionsstrumpor är populära bland löpare, men det saknas vetenskapligt underlag för att påstå att de faktiskt ger positiv effekt på träningen. Tvärtom minskar syresättningen i underbenet under löpning för den som bär strumporna. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Tillverkare av kompressionsstrumpor använder ofta argument om att strumporna har fördelar som gynnar prestationen och uthålligheten i samband med träning. De påstås exempelvis förbättra blodcirkulation och minska muskelskada, vilket bland annat ska leda till mindre ömma muskler. Men det verkar alltså inte stämma.

– Det har gjorts ett fåtal studier tidigare på effekten av kompressionsstrumpor, men resultaten har varit motsägelsefulla. Vår studie är den första där syresättningen och trycket inuti muskeln har mätts före, under och efter löpning, säger Sophia Halldin Lindorsson, specialistläkare i ortopedi och disputerad på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, som har skrivit avhandlingen.

I studien fick 20 erfarna löpare springa en mil på löpband vid två tillfällen. En gång med kompressionsstrumpor och en gång utan. På så vis blev varje löpare sin egen kontrollperson. Under löpturen registrerades trycket inuti muskeln på framsidan av underbenet genom en kateter, och den lokala syresättningen i muskeln mättes via sensorer på huden.

Inget talar för ökad prestation

Bara genom att studiepersonerna tog på kompressionsstrumporna noterades en tydlig ökning av trycket i muskeln i underbenet. Under löpturen med kompressionsstrumpor var sedan trycket i muskeln i genomsnitt 22 mmHg högre och muskelsyresättningen i genomsnitt 11 procent lägre, jämfört med vid löpturen utan kompressionsstrumpor.

I studien mättes även myoglobin och kreatinkinas, som är två olika markörer för muskelskada som mäts i blod.

– Vi tog blodprov både före och efter löpturen, och kunde inte se någon minskning av muskelskademarkörer vid användning av kompressionsstrumpor. Detta fynd tillsammans med den minskade syresättningen i muskulaturen stärker tidigare teorier att kompressionsstrumpor inte ger någon prestationshöjande effekt hos friska personer, säger Sophia Halldin Lindorsson.

Inte samma som medicinska stödstrumpor

En annan typ av kompressionsstrumpor är de medicinska stödstrumporna. Där finns det däremot god vetenskaplig evidens för att de hjälper vissa patientgrupper. Genom att öka trycket i benet hålls det venösa återflödet igång, vilket förebygger blodproppar och motverkar svullnad.

Källa: Göteborgs universitet

Text Ulrika Hoffer Foto Istock