Träning med erfaren PT minskar skaderisk

Att anlita en personlig tränare med mer än fem års erfarenhet minskar kraftigt risken för småskador och smärtkänningar jämfört med om tränaren är ny inom yrket, enligt en ny studie.
– En förklaring kan vara att tränarna utvecklas som instruktörer med tiden och då tydligare kan visa hur man ska träna för att undvika skador, säger Mamunur Rashid, doktor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Över 1100 personer deltog i studien, som genomfördes som ett internationellt samarbete mellan Högskolan i Gävle, Karolinska Institutet, och ett sjukhus i Bangladesh. Resultat var tydligt. Att anlita en personlig tränare med minst fem års erfarenhet minskar risken för småskador och smärtkänningar jämfört med att ta hjälp av en mindre erfaren tränare.

Försökspersonerna var mellan 15 och 55 år gamla och de var mestadels män. Bland dem fanns både rutinerade gymbesökare och personer som bara hade tränat sedan några veckor tillbaka. Träningen speglade det utbud som fanns på gymmen. Det vill säga träningsredskap och utrustning för styrketräning med fria vikter och maskiner för olika muskelgrupper. Men även rörlighetsträning på en öppen yta i form av exempelvis aerobics och cross fit.

Deltagarna fick dagligen under en vecka svara på frågor om de kände av muskelsmärtor. Om svaret var ”ja” så fick de definiera i vilken av åtta olika kroppszoner de kände smärta. Alternativen var nacke, axel, armbåge, handled/hand, rygg, höft/lår, knä, och/eller fotled/fot.

I gruppen med en tränare som hade mindre än ett års erfarenhet var det mer än dubbelt så vanligt med muskelsmärtor jämfört med dem vars tränare hade mer än fem års erfarenhet. Hade tränaren mellan ett och fem års erfarenhet var också risken för smärtkänning högre, men bara omkring 20 procent än för gruppen som anlitat de mest erfarna tränarna.

Källa: Högskolan i Gävle

Text Ulrika Hoffer Foto Istock