Intensiv träning möjlig behandling mot ångest

Ångestnivån sjönk hos majoriteten av deltagare i ett tolv veckor långt fysiskt träningsprogram, även hos dem som levt med ångest under lång tid. Det visar en studie som utförts på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och som publicerats i Journal of Affective Distorders. Studien beskrivs som en av de hittills största, med 286 deltagare.

Att fysisk träning kan hjälpa vid depression har visats i flera studier. Däremot har det saknats en entydig bild av hur personer med ångest påverkas vid fysisk träning.

Studien undersökte två grupper som tränade tre gånger i veckan. Ena gruppen på måttlig intensitet, andra gruppen mer intensivt. Både grupperna tränade 60 minuter vid varje träningstillfälle, som omfattade såväl konditions- som styrketräning. Ju högre träningsintensitet desto större förbättring i ångestsymtom, visar resultaten av studien.

Gruppen som tränade på måttlig nivå skulle uppnå cirka 60 procent av maxpuls och graden av ansträngning skulle skattas till ”lätt eller måttlig”. Gruppen som tränade mer intensivt skulle ligga på 75 procent av maxpuls, med en ansträngningsgrad som uppfattades som ”hög”.

Resultaten visar att symtomen av ångest förbättrades påtagligt, även vid kroniska tillstånd, jämfört med en kontrollgrupp som fick råd om fysisk aktivitet enligt folkhälsorekommendationer.

Källa: gu.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock