Hud-mot-hudkontakt räddar liv på för tidigt födda

Att hudkontakt är en viktig komponent för hälsa och välmående är ingen nyhet för Kroppsterapeuternas medlemmar. Men att kontinuerlig hud-mot-hudkontakt direkt från födseln kan minska dödligheten med 25 procent hos nyfödda med mycket låg födelsevikt, kan sannolikt förundra även en erfaren kroppsterapeut.

Stor skaderisk för motionslöpare

Mer än var tredje motionslöpare drar på sig skador. Oftast är det knäna, vaderna eller hälsenorna som råkar illa ut, och riskerna är lika stora oavsett ålder, kön eller löperfarenhet. Det visar en ny studie från Göteborgs Universitet. Drygt 200 motionslöpare från Göteborgsvarvets anmälningsregister rekryterades och följdes upp under ett års tid. För att delta […]

Bästa metoderna för mentalt välbefinnande

Vilken väg är bäst att gå för den som vill öka sitt mentala välbefinnande? Med ett stort utbud av olika metoder för att få oss att må bättre, har forskare gjort en stor metastudie, där data från över 53 000 deltagare ingick.