Valnötter lindrar stress

Så här i slutet av läsåret är det många unga som upplever extra hög stress. Kanske finns det hopp i en halv kopp valnötter om dagen? Det tyder i alla fall en ny australiensisk studie på, som undersökte effekten på så kallad akademisk stress av dagligt intag av valnötter under 16 veckor.

Fysiskt krävande jobb ger inte bättre kondition

Personer som är fysiskt aktiva på jobbet har ofta sämre kondition än stillasittande kontorsarbetare, som tränar på fritiden. Det här har kallats för en fysisk aktivitetsparadox, som forskare vid Gymnastik-och idrottshögskolan, GIH, har tittat närmare på i en studie.