Selenbrist ökar risk för hjärtsvikt

En forskningsstudie vid Lunds universitet visar att det finns ett samband mellan selenbrist och en ökad risk för att utveckla hjärtsvikt. Risken är dubbelt så hög för de personer som har låga nivåer av selen.