EAT-Lancetkosten undersökt i svensk studie

EAT-Lancetkommissionen lanserade 2019 en modell för hälsosamma matvanor som innebär att livsmedelproduktionen kan föda en växande global befolkning och samtidigt ske inom planetens begränsningar.