Tidig introduktion minskar risken för matallergi

Matallergi drabbar mellan två och fem procent av alla barn och kan allt från milda symptom som eksem till svårare och ibland livshotande reaktioner. Studier har visat att tidig introduktion av bland annat ägg och jordnötter kan minska risken för allergi hos barn med förhöjd risk att utveckla allergi. Det har dock saknats belägg för att det skulle ge en skyddande effekt för barn i allmänhet.

Digital hjälp effektiv för minskad alkoholkonsumtion

Att sluta eller minska sin alkoholkonsumtion kan vara svårt och det är inte alltid omgivningen är stödjande. Omkring tre av tio vuxna dricker alkohol i mängder som klassas som riskkonsumtion. Förutom de psykosociala problem det kan medföra ökar även risken för flertalet cancerformer, stroke och hjärtproblem.