Etikett: Barnhälsa

Att behandla barn och unga

En fråga som ofta kommer upp i samband med diskussioner om etiska riktlinjer är hur man ska förhålla sig till behandling av barn och unga under 18 år. Många känner sig osäkra och avstår då hellre från att ta emot klienter under 18 år. Ida Källerman har skapat egna rutiner för att tryggt och säkert kunna ta emot barn och unga.

Ungdomar önskar stöd för bättre sömn

Nästan hälften av alla ungdomar i högstadieåldern sover för lite. Sömnproblem bland ungdomar klassas som ett folkhälsoproblem och kan öka risken för såväl fysisk som psykisk ohälsa. Medan de fysiska konsekvenserna kan dröja till senare i livet, är den psykiska ohälsan ett stort problem för många redan i unga år.

Fysisk aktivitet på recept för barn

Fysisk aktivitet på recept (FAR) har framför allt har använts till vuxna. Hur effektivt det är att få barn att öka aktivitetsnivån är mindre undersökt. På Malmö universitet undersöks nu effekten av fysisk aktivitet på recept för barn och ungdomar.

Spädbarnsmassage minskar smärta och gulsot

Att små barn behöver hudkontakt råder inga tvivel om. Det har visat sig kunna hjälpa barn att reglera kroppstemperatur, immunförsvar och blodsocker. Hudkontakt kan också göra att barn skriker mindre, har lättare att slappna av och föräldrar kan bli både lugnare och bättre på att förstå barnets signaler av nära hudkontakt.

Kurser i spädbarnsmassage inom barnhälsovården stärker anknytningen

Att det finns många gynnsamma effekter av spädbarnsmassage är en sak, en annan är hur barnhälsovårdssköterskor upplever att föräldrar tar till sig möjligheten och hur det är att lära ut spädbarnsmassage i föräldragrupper. Den frågan ville Josefine Isaksson, till vardags verksam som distriktssköterska, få svar på.

Hälsosam hjälp för barn med övervikt

Allt fler barn utvecklar övervikt i Sverige, något som ökar riskerna för psykisk och fysisk ohälsa, både i unga år och senare i livet. Paulina Nowicka har lång erfarenhet av att behandla barn med övervikt och är nu aktuell med boken Hälsovikt för ditt barn, där hon både betonar vikten av tidiga insatser och delar med sig av praktiska redskap för en hälsosam viktutveckling.

Träning och kroppsyn påverkar hur tonåringar mår

Fysisk aktivitet föreslås ofta för att förbättra välbefinnandet hos unga. Men även om de fysiska och psykiska fördelarna med fysisk aktivitet är väletablerade, minskar de under tonåren. Ett stort antal ungdomar blir i stället fysiskt inaktiva eller stillasittande, vilket kan leda till sämre psykiskt välbefinnande.