Fysisk aktivitet på recept för barn

Fysisk aktivitet på recept (FAR) har framför allt har använts till vuxna. Hur effektivt det är att få barn att öka aktivitetsnivån är mindre undersökt. På Malmö universitet undersöks nu effekten av fysisk aktivitet på recept för barn och ungdomar.

Skolsköterskor identifierar barn och ungdomar som har en låg fysisk aktivitetsnivå och förskriver recept på träning till barnen. Recepten förskrivs på tre månader och följs sedan upp.

Aktiviteten som de peppas att hålla på med måste vara något de gillar – och som vuxna kan hjälpa till med. Barnen behöver vuxna som stöttar dem.

Barns aktiviteter skiljer sig ofta åt från vuxnas. Studsmatta, lekpark, badhus, föreningsidrott – det viktiga är att aktiviteten på receptet sker strukturerat och att den följs upp.

Källa: Malmö universitet

Text Ulrika Hoffer Foto Istock