Hälsosam hjälp för barn med övervikt

Allt fler barn utvecklar övervikt i Sverige, något som ökar riskerna för psykisk och fysisk ohälsa, både i unga år och senare i livet. Paulina Nowicka har lång erfarenhet av att behandla barn med övervikt och är nu aktuell med boken Hälsovikt för ditt barn, där hon både betonar vikten av tidiga insatser och delar med sig av praktiska redskap för en hälsosam viktutveckling.

Över halva den svenska befolkningen har idag övervikt och obesitas, som tidigare gick under beteckningen fetma. Även barn drabbas, omkring två av tio barn över fem år utvecklar övervikt eller obesitas.

En vanlig föreställning är att några extra kilon i barndomen växer bort av sig självt – och det kan det göra. Men för många blir de extra kilona en följeslagare upp i vuxen ålder. Något som på sikt kan öka risken för en rad sjukdomar. Men ämnet är känsligt, många föräldrar tycker att det är svårt att begränsa tillgången till mat och godsaker för sitt barn. Många är  också rädda för att fokus på barns vikt kan leda till ätstörningar.

Paulina Nowicka är dietist och professor i kostvetenskap. Hon har arbetat med behandling av barn med övervikt i över 20 år och forskat på området i såväl Sverige som på Yale och Oxford. Nu har hon sammanfattat sina bästa erfarenheter i boken Hälsovikt för ditt barn. Där delar hon med sig av både betydelsen av att inte förminska problemet och ger praktiska råd om hur du som förälder kan göra för att bromsa en snabb viktutveckling hos ditt barn. Budskapet är solklart: Inget barn eller vuxen är ensamt skyldig till sin vikt. Det är en komplex blandning av gener och miljö som avgör om ett barn utvecklar övervikt eller inte. Och det finns hopp för den som vill hjälpa sitt barn att växa i sin vikt, och på så vis minska risken för ohälsa både i barndomen och allvarliga sjukdomar senare i livet.

Uppmuntra det positiva

I boken ger hon en rad handfasta råd om hur föräldrar kan använda uppmuntran som ett sätt att styra barnets matvanor till det bättre. Att fokusera på de beteenden man vill se mer av är betydligt mer effektfullt än att fokusera på det negativa. Att verka i kulissen innebär att man som förälder underlättar för barnet att äta hälsosamt och röra sig mer. Exempelvis genom att inte köra förbi snabbmatsrestaurangen, ta med trötta barn till mataffären eller ha godis tillgängligt där hemma.

– Som vuxen får man ta på sig detektivhatten och kartlägga vilka situationer som kan vara utmanande. Sen handlar det om att ge små osynliga knuffar i rätt riktning.

Paulina Nowicka.

Som vuxen får man ta på sig detektivhatten och kartlägga vilka situationer som kan vara utmanande. Sen handlar det om att ge små osynliga knuffar i rätt riktning, säger Paulina Nowicka, dietist och professor i kostvetenskap .

I behandling av övervikt hos barn är det viktigaste att justera matvalen, så att det blir naturligt för barnet att äta en varierad kost, med grönsaker som en självklarhet. Enligt Paulina Nowicka är det en mer långsiktigt hållbar strategi, framför att följa beräknade matsedlar, som många vuxna kanske förknippar med viktminskning.

– Det är bättre att hitta egna lösningar, som kan anpassas till livets olika skeden. Det gör det lättare att hålla fast i bra vanor, i stället för att bara förlita sig på experter. Det är omöjligt även för experter att hitta en lösning som passar för alla.

Att vänja barnet vid en bred variation av grönsaker är gynnsamt. Ibland kan det dock behövas lite systematik för att vänja barn vid nya smaker. Det kan göras genom att exempelvis uppmärksamma en grönsak varje dag under en period.

Avled uppmärksamheten

– Om ett barn exempelvis gillar gurka men inte tomat, uppmärksamma gurkan ”vad bra att du äter gurka!” och lägg till tomat som en möjlighet. Det är dock viktigt att inte tvinga eller pressa barnet eller att belöna med efterrätt, det gör grönsaker snarare till ett straff. Rikta i stället uppmärksamheten på det barnet äter som är bra, det är belöning i sig.

Barn som ber om en portion till eller vill ha en smörgås innan maten kan få hjälp genom avledning.

– Många gånger handlar det bara om en vana, det går av bara farten. Ett barn som kommer ner och ber om en smörgås före maten kan man som förälder till exempel be om hjälp att duka, ta hand om ett syskon eller gå ut med hunden och säga att på så vis blir middagen färdig tidigare. Sträva efter alltid försöka förskjuta impulsen att äta och går det inte, så servera alltid grönsaker först.

Många föräldrar kanske själva har jobbiga erfarenheter av att ha blivit vägda och mätta av skolsköterskan. Men att det skulle vara en bakomliggande orsak till framtida ätstörningar menar Paulina Nowicka är en obefogad oro:

– Vårdpersonal vet att det inte är enkelt och idag har många vidareutbildning i bland annat motiverande samtal. Kompetensen är betydligt större nu än för 10-20 år sedan och i studier uppger många föräldrar ser positivt på det stöd de får.

Proffessionell hjälp minskar risk för ätstörningar

Att undvika att ta tag i ett barns övervikt kan vara en större riskfaktor för ätstörningar, menar Paulina Nowicka:

– Barn med övervikt som får professionell hjälp har mindre risk att utveckla ätstörningar, det visar forskningen tydligt. Det är större risk att barnen själv letar lösningar när de blir äldre och testar olika dieter som många gånger kan vara både skadliga och kortsiktiga. Och det vet vi innebär en risk att utveckla ätstörningar.

En vanlig föreställning är att barns övervikt växer bort. Kanske har en förälder själv haft övervikt som barn, något som löste sig av sig självt. Paulina Nowicka förstår det tankesättet, men poängterar skillnaden i barns livsstil nu jämfört med den som föräldrar som växte upp på åttio- och nittiotalet hade.

– Vi hade inga skärmar, rörde oss mer och hade inte samma tillgång till den typ av livsmedel som barn har idag. Det är viktigt att inte förminska problemet.

Hon framhåller att barnet egentligen inte behöver vara så medveten om de åtgärder de vuxna tar till för att hjälpa barnet att bromsa viktutvecklingen.

– Det går att göra mycket i kulissen. Men det är klart att det skillnad på ett barn som är fem och ett som är 15.

Ökad risk för framtida sjukdomar

Att sätta sig in i forskningen om övervikt och obesitas bland barn är nedslående. Konsekvenserna kan vara stora, både under barnåren och senare i livet. Bland de medicinska finns ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och kronisk njursvikt. Vidare ett flertal olika cancerformer, till följd av kronisk, låggradig inflammation som påverkar immunförsvaret negativt. Belastningsskador, andningssvårigheter, sömnsvårigheter, infertilitet, ryggsmärta och inkontinens är andra.

Allt detta kan vara svårt att förhålla sig till som förälder till ett barn, för det är sällan akut farligt, även om andningssvårigheter, fettinlagring i levern och tidiga tecken på diabetes typ 2 förekommer redan hos barn och unga. Den stora oron när det gäller barn är snarare den psykiska hälsan. Där visar forskningen att depression och ångest är vanligare bland barn med övervikt eller obesitas.

– ­Det är ofta en konsekvens av diskriminering och mobbing, vilket man jag kan tycka är hemskt är det fortfarande är så, men faktum är att barn ofta utsätts för mobbing och diskriminering i på grund av sin vikt. Studier visar till exempel att barn i förskoleåldern undviker att leka med kompisar som har kraftig övervikt och att barn med obesitas skulle kunna tänka sig att byta sin övervikt mot vilket annat handikapp som helst.

Text Ulrika Hoffer Foto Caroline Andersson Renaud (porträtt)/Shutterstock