Obesitas bland barn ökade under pandemin

Allt fler fyraåringar är överviktiga och den sjukliga fetman, obesitas, ökar mest. Det visar en stor studie som undersökt barns hälsodata under pandemiåret 2020.

– Trots att Sverige var ett av de länder som inte stängde ner under pandemin är uppgången av obesitas uppseendeväckande, säger Paulina Nowicka, professor i kostvetenskap vid Uppsala universitet.

I en omfattande studie har forskare vid Uppsala universitet tittat på hälsovårdsdata från drygt 200 000 barn i Sverige under åren 2018 och 2020. Uppgifterna kommer från det rutinmässiga fyraårsbesöket på barnavårdscentraler.

Under 2018 hade drygt elva procent av barnen övervikt eller obesitas. Två år senare, alltså under det första pandemiåret 2020, var siffran drygt 13 procent.

Obesitas har ökat mest

Forskarna konstaterar att det är den sjukliga fetman, obesitas, som har ökat mest. Under 2020 fick 30 procent fler barn sjukdomen  jämfört med två år tidigare.

– Det var överraskande för oss att den största ökningen sågs för sjukdomen obesitas. Det tyder på att de som haft det tufft innan pandemin fick det ännu värre under 2020, säger Charlotte Nylander, forskare vid Uppsala universitet.

Det är väl känt att övervikt, framför allt obesitas, orsakar många hälsoproblem för de barn och unga som blir drabbade. Man vet också att problemen följer med in i vuxen ålder och för med sig omfattande negativa effekter på hälsan.

– Därför är det viktigt att etablera goda levnadsvanor tidigt i livet och att följa hälsovanor och tillväxt över tid. Det behövs hälsofrämjande och förebyggande insatser på många nivåer i samhället för att undvika att barn får obesitas, säger Charlotte Nylander.

Källa: Uppsala Universitet

Text Ulrika Hoffer Foto Istock