Att behandla barn och unga

En fråga som ofta kommer upp i samband med diskussioner om etiska riktlinjer är hur man ska förhålla sig till behandling av barn och unga under 18 år. Många känner sig osäkra och avstår då hellre från att ta emot klienter under 18 år. Ida Källerman har skapat egna rutiner för att tryggt och säkert kunna ta emot barn och unga.

– Jag ställde mig själv de här frågorna när jag utbildade mig till massageterapeut och insåg att de riktlinjer som finns är lite luddiga. Jag har till exempel aktivt letat efter utbildningar om behandling av barn och unga, men det finns nästan inget alls. Däremot finns det massor av utbildningar inom spädbarnsmassage, men sen är det ett glapp upp till vuxna. Det är synd att det finns osäkerhet på det här området, för det behöver inte vara svårt.

Det säger Ida Källerman, massageterapeut som har valt att inrikta sig på just barn och unga. Hon har därför gjort en struktur för hur hon kan skydda både sig själv, värna barnets integritet och säkerställa att föräldrar samtycker till behandling och den kostnad det medför.

Tacksamt att behandla unga

Att behandla barn och unga tycker hon är underbart och generellt sett lättare än vuxna, eftersom de ger ärliga och raka svar på vad de gillar och inte. Och de försöker inte dölja om de tröttnar på att ligga stilla. Bland hennes klienter finns såväl skolbarn som behöver hjälp med nedvarvning som stressade tonåringar med spänningar i nacke och käkar.

– Bland de yngsta skolbarnen, kan det vara lite pillrigt och kittligt i början, innan de slappnar de av. Efter en stund märker man när de börjar komma upp i varv och tycker att det räcker. Då får man avrunda, men då har de i alla fall fått en stunds total avkoppling. När de är lite äldre så kan man kommunicera mer direkt, jag brukar fråga om det känns bra eller inte bra, om det är lagom tryck eller om jag ska ta i hårdare. Så får man notera i journalen vad de gillar, så att man kan hitta rätt direkt nästa gång. Det bästa är när de kopplar av helt och får lära sig att bara vara en stund och ta emot. Ibland somnar de, för att i nästa sekund hoppa upp och säga: ”Det här var det underbaraste jag har gjort!”

Hon ser ett stort värde i att barn och unga får lära sig ta emot kroppslig beröring under kontrollerade former, en form av beröring som hon som terapeut kan ge. De får även lära känna sin kropp på ett annat sätt, en förståelse för anatomi och varför det gör ont på vissa ställen. För att både hon, barnet och föräldern ska känna sig trygga och säkra betonar Ida Källerman förhållningssättet i behandlingen, att vara lugn och är viktigt.

– Första gång går jag igenom rummet, britsen, handdukar, oljor. Det går ganska snabbt, men gör att de känner sig trygga i att de vet vad som ska ske. Sen får barnet själv välja om de vill att jag går ut medan de klär av sig och lägger sig på britsen eller om jag kan stanna och hålla upp en handduk.

Ida Källerman

Ida Källerman, barnmorska i grunden och numera massageterapeut.

Respekt för barnets integritet

Just momentet av klä av sig kan vara extra känsligt i tidig tonår och vid första tillfället, sen brukar det släppa.

– Det är viktigt att de inte känner sig utelämnade, och att de väljer själva hur de vill ha.

Ofta är det föräldrar som tar kontakt och bokar, men det är viktigt att barnet är med på det och själva vill ta emot behandling.

– Jag tar alltid en stund i början och pratar med vuxen och barn tillsammans, om hur jag läggar upp behandling, tanken med barnets behandling. Samtal om det finns någon specifik problematik att ta hänsyn till. Har barnet ont någonstans, sover dåligt, någon sjukdom…? Behandlingen börjar försiktigt med lite rygg, händer och ansikte. Jag stämmer av allt eftersom, om det känns bra och om de vill att jag fortsätter. Och det är väldigt viktigt att barnet själv svarar, så att det inte är föräldern som svarar för barnet. Om barnet själv inte vill, så avslutar vi, men de allra flesta vill fortsätta – och komma tillbaka.

Det händer att barn och unga själv bokar tid och då ber Ida Källerman alltid om lov att stämma av med en förälder.

– Det är ju för att skydda mig själv, det här är mitt levebröd, så jag måste veta att jag får betalt. Det har aldrig varit något problem, varken att få barnets tillåtelse att kontakta föräldern eller att det varit mot föräldrarnas vilja.

 

Bra att tänka på vid behandling av barn och unga

  • Ha gärna föräldern med i rummet, i alla fall första gången, för att alla ska känna sig trygga och säkra.
  • Lägg en liten stund på att gå igenom vad som ska hända, visa britsen, oljor och så vidare.
  • Stäm av allt eftersom, barn ger ärlig respons. Så våga fråga och avsluta behandlingen om det börjar krypa i kroppen på barnet.
  • Ha respekt för barnets integritet. Låt eventuellt föräldern stanna i rummet vid avklädning men gå ut själv – om barnet önskar det.
  • Stäm av så att barnet själv vill ha behandling och låt det svara själv, inte föräldern. Både på om de vill ha behandling, hur det känns och om de vill fortsätta.
  • Stäm alltid av med en förälder om det är så att barnet har bokat själv.

 

Fakta

Namn: Ida Källerman
Gör: Massageterapeut med egen verksamhet, Wida omtanke.
Antal år i yrket: 3
Bakgrund: Barnmorska
Verksam i: Borås

 

Så säger lagen om behandling av barn och unga:

Enligt patientsäkerhetslagen finns begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder.

”Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte.” Däribland nämns att undersöka eller behandla barn under åtta år.

Så säger juristen:

När det gäller behandling av barn mellan 8-18 år och vad som gäller vid avtalet av en bokning svarar advokat Johan Engborg, Kr0ppsterapeuternas förbundsjurist:

”Personer under 18 år får inte ingå avtal eller disponera fritt över sin egendom utan föräldrars samtycke. Barn kan således inte åta sig bindande förbindelser på egen hand. Det kan dock finnas faktorer som talar för att en sådan förbindelse ändå är bindande. Det kan exempelvis vara att föräldrarna försett sitt barn med pengar och barnet köper en vara eller en tjänst som anses normalt med tanke på åldern.

Enligt dataskyddsförordningen förtjänar barn ett särskilt dataskydd. När det gäller barn under 13 år bör alltid vårdnadshavarens samtycke inhämtas vid behandling av personuppgifter. Samtycket måste vara frivilligt och avse just det särskilda syfte som uppgifterna samlas in för. Det får inte råda någon tvekan om att personen samtycker till att uppgifterna behandlas.

Sammanfattningsvis verkar GDPR-frågan inte vara några problem just för att personen i fråga är under 18 år. Det tycks endast vara extra strängt när det kommer till samtycke och ändamål med den inhämtade personuppgiften.

Vad gäller då själva bokningen av behandlingar? Att boka en behandling utan att betala något i förskott leder till att barnet kan välja att inte dyka upp. Det kan då bli svårt för utföraren av behandlingen att styrka rätt till exempel avbokningsavgift eller liknande (om det är aktuellt). Skulle man däremot ta betalning i samband med bokning eliminerar man det ”riskabla” glappet mellan bokning och betalning. Då närmar man sig i stället situationen där en underårig handlar godis i en matbutik.

För tydlighetens skulle man kunna avgränsa vilka behandlingar som kan bokas av barn för att understryka att tjänsten anses normal med tanke på åldern. Det kanske inte är ett problem överhuvudtaget dock, svårt att uttala sig definitivt om. I praktiken bör utföraren inte få några problem som vi kan se det. På samma sätt som butiker inte får problem med försäljning av godis till barnen. De inköpen är ju av normal karaktär.”

Text Ulrika Hoffer Foto Jerry Hull