Kurser i spädbarnsmassage inom barnhälsovården stärker anknytningen

Att det finns många gynnsamma effekter av spädbarnsmassage är en sak, en annan är hur barnhälsovårdssköterskor upplever att föräldrar tar till sig möjligheten och hur det är att lära ut spädbarnsmassage i föräldragrupper. Den frågan ville Josefine Isaksson, till vardags verksam som distriktssköterska, få svar på.

Hon intervjuade därför sjuksköterskor på barnavårdscentraler runtom i södra Sverige om deras erfarenheter av att arbeta med spädbarnsmassage.

Inställningen till att lära ut spädbarnsmassage i föräldragrupper var generellt positiv, men arbetet med att sprida spädbarnsmassagens fördelar är kantad av praktiska utmaningar.

– Flera berättade att de har svårt att få deltagare att komma till dessa grupper. En del tackar ja, men dyker sen inte upp. Det visade sig också att en del föräldrar tyckte det var obehagligt att vara tillsammans med andra föräldrar i samma rum.

Och även de som lyckades få ihop grupper för spädbarnsmassage kunde stöta på problem. Ofta rörde det sig om stressfaktorer av olika slag.

– Många berättade att det var svårt när föräldrar själva kom till träffarna med mycket stress. Det är lätt att det går ut över massagen och att barnen då blir ledsna. Något som gör situationen än mer stressfylld för föräldrarna.

Relationen stärks

Josefine Isaksson forskar om spädbarnsmassage

Josefine Isaksson.

Bland de positiva erfarenheterna av att lära ut spädbarnsmassage i grupp fanns framför allt att det stärkte relationen mellan barn och förälder.

– De upplevde att det främjar anknytningen och minskar stress. Massagen blir en stunds njutning för både barnet och för föräldern som ger massage.

Och trots att spädbarnsmassage är en fin möjlighet för pappor att stärka relationen till barnet, upplevde många att det var svårt att locka just papporna. Kanske främst för att mamman oftast är den som är hemma barnets första tid, då spädbarnsmassage är som mest aktuellt.

– Alla har ändå varit tydliga i inbjudan att de gärna ser att båda föräldrarna kommer.

Vilka fynd i studien förvånade dig mest?

– Utifrån mina egna erfarenheter som förälder, så trodde jag ju att det bara var positivt att ha grupper i spädbarnsmassage och att det finns en stor efterfrågan från föräldrars sida. Så får man höra att det är ett jättearbete att ens få ihop grupper, det var nog det som förvånade mig mest.

Vill du lära dig mer?

Vill du fördjupa dina kunskaper inom spädbarnsmassage och kanske själv starta grupper för föräldrar? För att utbilda sig till instruktör i spädbarnsmassage? Kurser ges runtom i landet i regi av Föreningen instruktörer i spädbarnsmassage.

Text Ulrika Hoffer Foto Istock