Tidig hud mot hud-kontakt gör för tidigt födda barn mer sociala

Hud mot hud-kontakt mellan förälder och barn under de första timmarna efter en mycket för tidig födsel kan bidra till att utveckla barnets sociala förmågor.

I en studie från bland annat Karolinska Institutet följde forskare 71 barn, födda mellan vecka 28 och 33. Barnen fick efter födseln antingen gängse behandling i kuvös eller omedelbar hud mot hud-kontakt med en förälder, en kontakt som varade i ungefär sex timmar.

Studien har bland annat visat att sådan omedelbar hud mot hud-kontakt är säker för de nyfödda och gynnsam för sådant som andning, hjärtslag och kroppstemperatur. Hudkontakten med bebisen upplevs också som värdefull av föräldrarna, enligt forskningen.

Sociala samspelet studerades

Tidigare forskning har pekat på att för tidigt födda barn i allmänhet är något sämre på social interaktion. Till exempel ger de inte lika tydliga signaler som fullgångna barn i samspelet med sina mammor. Det ville forskarna i den aktuella studien studera närmare, så vid fyra månader filmades det sociala samspelet mellan de för tidigt födda barnen och deras mammor. Filmerna bedömdes sedan av två psykologer som inte visste vilka barn som hade fått tidig hud mot hud-kontakt och vilka som inte hade fått det.

Det visade sig att de barn som hade fått en omedelbar hud mot hud-kontakt fick signifikant bättre resultat i ett undersökningsmoment som mäter barnets kommunikativa och sociala färdigheter. På en femgradig skala låg de i snitt närmare en fyra medan de barn som hade vårdats enligt gängse rutiner låg strax över tre.

Forskargruppen kommer att fortsätta följa de studerade barnen till 12 respektive 24 månaders ålder.

Källa: Karolinska institutet, ki.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock