Mobilapp gav bättre matvanor hos små barn

Mindre söta drycker och onyttigt snacks, men också minskad skärmtid. En mobilapplikation på flera språk hjälpte föräldrar att ge sina barn hälsosammare vanor, visar en studie.

Övervikt och fetma hos barn är ett växande problem i världen. I Sverige har 21 procent av barn mellan sex och nio år övervikt och i socioekonomiskt utsatta områden är övervikt bland barn ännu mer utbredd.

Drygt 500 familjer med små barn har nu deltagit i en studie där en mobilapplikation testades för att förbättra kostvanorna. Appen MINISTOP 2.0 är utformad av forskare vid Karolinska institutet.

– En viktig och unik aspekt av studien är att appen är anpassad till flera språk såsom svenska, somaliska, arabiska och engelska för att nå ut till så många familjer som möjligt, säger forskaren Marie Löf vid Karolinska institutet.

Barnfamiljerna blev rekryterade från ett flertal barnavårdcentraler. Hälften av barnen blev lottade till en kontrollgrupp som fick standardvård och den andra hälften använde mobilappen.

Under de sex månader som studien pågick fick föräldrarna information om hälsosamma levnadsvanor via appen. De hade även möjlighet att registrera barnets intag av frukt, grönsaker, sötsaker, snacks och sockersötade drycker. De kunde också anteckna barnets fysiska aktivitet och skärmtid.

Och det hade positiv effekt. Intaget av söta drycker var till exempel 32 gram lägre per dag hos barnen i app-gruppen jämfört med kontrollgruppen. Det motsvarar en minskning med cirka 20 procent av medelintaget hos svenska barn i förskoleåldern.

– Mycket glädjande är också att föräldrarna som fått tillgång till appen rapporterade högre tilltro till sin egen förmåga att främja goda levnadsvanor hos sitt barn när det gäller såväl kost som fysisk aktivitet, säger Marie Löf.

Källa: Karolinska Institutet, ki.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock