Auktorisera dig!

Du som har jobbat några år, vidareutbildat dig, samt har Kroppterapeuternas sigill Kompetensutvecklad har möjlighet att ansöka om Auktorisation.

Det innebär att du får Kroppsterapeuternas sigill nummer tre, Auktoriserad och därmed kan visa på kunskaper på en högre nivå. Auktorisationen och sigillet kan användas vid all form av marknadsföring för att visa på professionell kunskap.

Kriterier för Auktoriserad sigill 3

1.Varit yrkesverksam i minst tre år i sin profession.

2.Inneha certifikat Kompetensutvecklad sigill 2.

3.Inneha utökade kunskaper inom sin profession eller närliggande område, i 60hp eller motsvarande inom tex basmedicin, idrottsmedicin, traditionell kinesisk medicin,  ayurveda, näringsmedicin, samtalsterapi.

4. Ha gott renommé och hålla god kvalitet i arbetet. Det styrks genom skriftligt rekommendationsbrev av två välrenommerade kollegor eller andra yrkesverksamma samarbetspartners.

5. Följer Kroppsterapeuternas etiska regler.

Mer information om hur du går till väga för att ansöka om Auktorisation

(Här hittar du även information om hur du ansöker om sigill 2, Kompetensutvecklad om du inte redan har det.)

Text Kroppsterapeuterna Foto Istock/Kroppsterapeuterna