Plusförsäkring – om du skadar dig eller blir sjuk

Har du skadat dig? Eller har du råkat ut för någon sjukdom? Behöver du vara sjukskriven? Svarar du ja på någon av frågorna ovan, så hoppas vi att du har valt att utöka med en sjukavbrottsförsäkring via ditt medlemskap (Företagsförsäkring Plus/Fristående sjukavbrott).

Om du blir långvarigt sjukskriven så minskar företagets intäkter – men de fasta kostnaderna finns fortfarande kvar. Vid ett sådant tillfälle så är det bra att ha någon form av sjukavbrottsförsäkring, som hjälper företaget.

Företagsförsäkring Plus: försäkringsbeloppet är 5 000 sek/månad vid 100 procentig sjukskrivning, karenstiden är 30 dagar – maximal ersättning under 11 månader. Plus är mycket förmånlig – du behöver inte redovisa de fasta kostnaderna i företaget för att kunna erhålla ersättning.

Premie: Företagsförsäkring Plus kostar 913 kronor/år till och med 45 år och 950 kronor/år efter det år man fyllt 45 år.

Fristående sjukavbrott: du kan komplettera Plus med högre försäkringsbelopp. Här behöver du du dock redovisa de fasta kostnaderna, för att kunna erhålla motsvarande belopp.

Nedanstående är exempel på fasta kostnader som ingår

  • Lokalhyra och/eller arrendekostnader
  • Löner och lönebikostnader till anställda (dock ej den försäkrade)
  • Övriga fasta lokalkostnader
  • Fasta el- och telekostnader
  • Fasta medlemskostnader till bransch- och arbetsgivarorganisation
  • Räntekostnader i rörelsen
  • Fasta kontrakterade hyreskostnader i leasingavtal
  • Försäkringspremier för rörelsen – ej pension eller kapital
  • Planenlig avskrivning

Har du några frågor eller funderingar så hör gärna av dig till vår försäkringsförmedlare Nordic Försäkring och Riskhantering. Kontakta Inger Björn ([email protected]  tfn 0470-75 12 00).

Text Kroppsterapeuterna/Nordic försäkring