Årsmötet 2024 – styrelsen sitter kvar

Det blev inga förändringar i styrelsen när Kroppsterapeuternas årsmöte ägde rum i samband med Inspirationsdagen den 20 april.

Lennart Håkansson var årsmötesordförande för femte året i rad. Han presenterade verksamhetsberättelsen för deltagarna på årsmötet och internrevisorn Madelaine Clason Laxmi redogjorde för årsredovisningen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsmötet 2024

Inger Nilsson, styrelsens sekreterare, Andreas Grünewald och Madelaine Clason Laxmi.

Tidigare styrelse sitter kvar men Anna Matti blir ny internrevisor. Madelaine Clason Laxmi avgick därmed som internrevisor och blev avtackad tillsammans med Andreas Grünewald som lämnar valberedningen.

Styrelsen för 2024 består av: Mia Josjö, ordförande, Staffan Marmolin, vice ordförande, Inger Nilsson, sekreterare, Helena Carlsson och Sofia Waesterberg, ledamöter.

Anna Matti blir internrevisor och Ulf Lindgren är suppleant för internrevisorn.

Valberedningen består av:  Lena Karlsson, sammankallande, Marie Sjökvist och Yvonne Lindqvist (ny i valberedningen).

Text Eva Britt Flatbacke Foto Eva Britt Flatbacke