Tio europeiska länder var representerade på RiEN:s årsmöte i Uppsala.

RiEN höll årsmöte i Uppsala

Zonterapeuternas europeiska organisation Reflexology in Europe Nexus (RiEN) höll sitt årsmöte i Uppsala den 17-18 maj. Helene Rühling rapporterar från mötet.

”Det var mycket som skulle avhandlas under de två dagar som mötet pågick och deltagarna jobbade för fullt på fredagen och halva lördagen.

Representanter från följande länder deltog: Holland, Finland, Danmark, Sverige, Portugal, Grekland, Belgien, Frankrike, Italien och Tyskland. Finland och Grekland var med för första gången. De nya som var med har varit medlemmar ett tag men inte varit med på något årsmöte tidigare.

Vår ordförande Eduardo Luis hälsade alla välkomna och han började mötet med att visa statistik från sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter med mera. Där kunde vi se hur många som läste våra inlägg inom zonterapi och RiEN. Väldigt intressant.

Vi gick igenom hur vi på bästa sätt gör reklam för zonterapi och våra respektive förbund.

Några punkter som vi ska arbeta med:

  • Zonterapiskolorna skall bjudas in oftare till zoom-möten för att få in fler medlemmar.
  • Event som vi kan arrangera och då även bjuda in andra medlemmar i RiEN som föreläsare.
  • Bli bättre på att lägga ut våra event och andra arrangemang vi gör på sociala medier.
  • Vi behöver bli större för att kunna påverka beslutsfattare och synas mer i samtliga länder.

RiEN årsmöte

Lägesrapport från några av deltagarländerna:

Vissa länder har svårt att kunna synas som zonterapeuter, bland annat Tyskland. Där får man inte som ”icke skolmedicin” göra reklam för sin verksamhet på det sätt som man skulle behöva. De har ändrat sin beskrivning av yrket, mer fotmassage för avslappning, vilket inte stämmer med den gedigna utbildning de har.

Däremot i Holland är det helt annorlunda. Där har regeringen gett mer fritt utrymme för terapeuter. Även skolmedicinen är intresserade av komplementär behandling. I Holland har man utökat sin utbildning som nu är på totalt fyra år. 2015 implementerades en anatomi- och fysiologiutbildning på ett år som är obligatorisk för samtliga terapeuter. Den ingår i dessa fyra år.

Även i Italien har det blivit framsteg för komplementära behandlingar, framför allt zonterapi. Ett sjukhus på Sardinien har utlyst en tjänst på sex månader för en zonterapitjänst. Ett stort framsteg för ett land som inte har haft så mycket medgång i att göra zonterapi synlig.

RiEN årsmöte

Det var bråda dagar för deltagarna på RiEN:s årsmöte.

Ekonomi

RiEN har inte något större kapital, endast inkomst från medlemsavgifter som skall täcka konferenskostnader och andra löpande utgifter. Även för att sponsra eventuella forskningsprojekt så som Kevin och Barbara Kunz som för närvarande är inne i sitt slutskede på sitt projekt. De har fått hjälp av en läkare från USA att genomföra zonterapi på klienter som får hjärnan scannad samtidigt.

Genomgången av förra årets ekonomi gjordes av representanter från Danmark och Sverige. Inga avvikelser fanns.

RiEN årsmöte

Finska reflexologiförbundet.

Val av ny styrelse

Vår styrelse behövde förnyas och förstärkas. Vi gjorde ett omtag och valde in sju nya styrelsemedlemmar. Vår sekreterare Esther Van den Haar avgick efter många år i tjänst. Ordförandeposten delas nu på två personer vilket underlättar arbetet för båda.

Nya friska mycket kompetenta medlemmar har nu fått träda in i olika roller som de känner passar dem bäst. Styrelsen konstituerade sig på lördagen efter mötets avslutande.

Nästa årsmöte kommer att hållas i Holland 2025.”

Text Helene Rühling Foto Helene Rühling