Carola Kärrberg – att växa genom samarbeten

På bara några år har Carola Kärrberg byggt upp sitt företag Care of You till att bli en aktör att räkna med inom hälsa och friskvård. Tack vare sin förmåga att skapa relationer har hon fått många av sina företagskunder att ge henne relativt fria tyglar att utforma hälso- och friskvårdsplaner för medarbetare.

Även om Carola Kärrberg kan många saker – hon är kostrådgivare, personlig tränare, massageterapeut och hälsoprofilbedömare – så vet hon att många kunder behöver kompetenser hon själv inte har. Därför har hon byggt upp sitt företag med samarbeten med många andra professioner för att kunna erbjuda omfattande hälso- och friskvårdstjänster till företagen i Karlstad med omnejd.

Fram till nyligen drev hon företaget tillsammans med en kollega, Jenny Lernman, men driver nu företaget vidare på egen hand. Hon har etablerade samarbeten med allt från läkare, sjuksköterska, psykolog, dietist, naprapat, kiropraktor med flera.

– Jag har inte alla de kompetenser som kan behövas. Däremot har jag skapat en bra relation med mina samarbetspartners och kan på så vis utgå från personens utgångsläge och situation. Jag tror att det är en bra erfarenhet av att själv haft en utmattning som sammanföll med ett diskbråck i nacken, så vet hur viktigt det kan vara att ta små, men viktiga steg.

Längtan efter nya arbetsuppgifter

Under sjukskrivningen växte en längtan efter en annan arbetstillvaro fram. Eftersom hon även var friskvårdsansvarig på sin arbetsplats, var hon van att ta in leverantörer av tjänster som massage och träning. Sådant hon själv var intresserad av – och ju också ville jobba med!

När den insikten föll på plats, tog hon tjänstledigt och skolade om sig till kostrådgivare, massageterapeut, personlig tränare och hälsoprofilsbedömare.

– Mina dagar är ganska varierande och det är så jag vill ha det. Jag riktar i första hand in mig på hälsoarbete för att förebygga ohälsa. Då är det bra att börja med en hälsoprofilsbedömning på en arbetsplats och utifrån det resultatet jobba vidare med det som behövs. På så vis har jag fått flera företagskunder som jag jobbar nära, och beroende på hur behoven ser ut så kan det vara allt från lunchträning och hälsosamtal till massage. Och med ganska fria händer att lägga lite extra fokus på personer som behöver mer stöd, de som hamnar i riskgrupp vid hälsoprofiler.

Nu har hon även blivit godkänd som anordnare av företagshälsa genom Försäkringskassan, något som blev möjlighet enbart genom alla de samarbetspartners hon har.

– Det är en bra kvalitetsstämpel när man möter företag dessutom!

Satsade brett från start

När företaget startades 2016 var det inte lika glasklart att det skulle bli en stor friskvårdsleverantör.

– Jag och Jenny träffades när vi läste samma utbildning och startade företaget tillsammans direkt efter utbildningen. I början visste vi inte riktigt vilka tjänster vi skulle erbjuda så vi jobbade mycket gratis och hade träningspass utomhus för att synas. Och vi utförde även mycket massage, som är lätt att sälja, men som både är fysiskt krävande och svårt att leva enbart på. Att rikta in oss på företag föll sig ganska naturligt, då kan man jobba dagtid, erbjuda fler tjänster och ha den frihet att styra sin tid som är en stor del av att vara egen företagare.

Att ta klivet ut och bli egen företagare var visserligen nervös, men då maken också driver företag fick hon bra stöd. Men självklart var det inte:

– Nej, jag trivdes bra på min arbetsplats, men arbetsuppgifterna var inte de jag brann för. Det enda negativa är väl egentligen att det kan bli ganska ensamt, och blir man sjuk en vecka så blir det väldigt pussligt. Men jag har som sagt bra samarbetspartners och så sitter jag i ett kontorsgemenskap. Så jag har människor runtom mig där och kan fika, bolla tankar och idéer. Bra sätt att höra hur andra tänker och har det.

Hälsoprofiler bra start

Att erbjuda de tjänster hon gör i sitt företag ser hon ingen begränsning för.

– Det finns fler som behöver hjälp än det finns konkurrenter. Företag idag är mer intresserade av att bry sig om hur personalen mår, de ser värdet av att erbjuda exempelvis träning på arbetstid, de orkar mer och mår bättre då.

Det kan man förstås lätt anta, att mer friskvård ger mer effektiva organisationer. Men Carola Kärrberg antar inte, hon vet resultatet av de insatser hon och hennes kolleger gör.

– Jag har ju förstås tystnadsplikt, så arbetsgivaren vet aldrig vem som behöver lite extra insatser, men de kan ju se på nästa års resultat att det ser bättre ut i hälsoprofilsbedömningarna.

Just hälsoprofilbedömningarna är därför ett viktigt redskap för att legitimera fortsatt hälsoarbete på en arbetsplats.

– Det är ett bra sätt att kartlägga mående, genom bland annat formulär om levnadsvanor, konditionstest, blodtrycksmätning, vikt och längd. Det är vanligt att se att de som har låg kondition också upplever mer stress, ett samband som är viktigt att kunna visa. Och tvärtom, de som har bra kondition upplever ofta mindre stress, har bättre upplevd hälsa, sover bättre och så vidare. Det gör att jag kan jobba med resultatet hands on, inte bara ge goda råd och rekommendationer utan lägga upp en plan och följa upp direkt.

Carolas bästa tips som företagare:

  1. Börja med att se över vilka kontakter du har i ditt nätverk.
  2. Ta hjälp av andra, du behöver inte göra allt själv.
  3. Var beredd på att det kan vara en period då man inte tjänar så mycket pengar.
  4. Var genuin, lev som du lär, det är inga konstigheter att röra på sig och prata om bra mat.
  5. Dela gärna lokal med andra, gärna i andra branscher.

Fakta

Namn: Carola Kärrberg
Gör: Driver företaget Care of You, jobbar som hälsoprofilsbedömare, personlig tränare, kostrådgivare och massageterapeut
Antal år i yrket: 8
Verksam i: Karlstad

Text Ulrika Hoffer Foto Victoria Lidéen