Veronica Holm fick Kroppsterapeuternas stipendium

Veronica Holm sökte och fick Kroppsterapeuternas stipendium för en utbildning i somatic stress release med Dr Scott Lyons. Stipendiet sponsras av Kroppsterapeuterna och försäkringsbolaget Svedea och kan sökas hela året. 

Hej Veronica, berätta om utbildningen du fick stipendium för, som ett tillskott till kursavgiften!

– Somatic stress release heter utbildningen jag gick och fick stipendium för och det är en fantastisk utbildning i olika somatiska verktyg för att mobilisera stress. Rörelse och meditation, men också klientbaserat med just mobilisering.

Vad jobbar du med?

– Jag är yogalärare och har mellan åtta och tio klasser per vecka plus workshops och utbildningar. Jag utbildar i restorative yoga och yoga nidra och håller klasser i hatha yoga, hatha flow, yinoga, restorative yoga och yoga nidra. En dag kan jag ha klasser på ett och samma ställe, en annan dag har jag klasser på tre olika ställen. Jag har klasser på tre olika studios som inhyrd lärare, dessutom har jag en studio där jag hyr in mig som egen. Jag har dessutom klasser på SATS och gillar verkligen variationen det innebär.

Har du någon praktisk användning för kunskaperna i nuläget?

– Ja jag väver in delar av det i mina klasser och planen är att använda mig av det i mina privatsessioner med elever.

Vad var det bästa med utbildningen?

– Svårt att säga vad som var bäst med utbildningen, men att få nya ögon på fenomenet stress och varför ordet i sig har fått så negativ klang. Stress är ju något vi behöver, eller som läraren, Dr Scott Lyons uttrycker det; aktivering. Men vi behöver hålla nivån av aktivering inom vårt fönster av tolerans och annars om det blir för lång period utanför ”fönstret” behöver vi återhämtning.

Brukar du vidareutbilda dig?

– Ja, mycket. Jag går minst en utbildning varje år. Bland annat ska jag gå modul 2 i somatic stress releasetill hösten och över jul och nyår var jag på Bali och förkovrade mig i embodied flow, som även det bygger på olika somatiska verktyg.

Vill du också söka Kroppsterapeuternas stipendium? Läs mer och ansök!

Text Ulrika Hoffer Foto Privat