Anna Bennich.

Inspirationsdagen gav digitalt energitillskott

Årets Inspirationsdag ägde rum den 20 mars. I år i form av en direktsändning, där 270 medlemmar deltog på distans. Föreläsarna Anna Bennich och Erik Hemmingsson bidrog med viktiga insikter i hur vi kan ta oss genom dessa osäkra tider.

Under Inspirationsdagen tog Sabine Rosén emot utmärkelsen Årets medlem och berättade om hur hon genom kinesiologin kom till insikt om att hon ville bidra till människors hälsa.

Styrelsen tog även tillfället i akt att utse Knut Thorstensson till hedersmedlem, efter ett mycket långt engagemang i Kroppsterapeuterna, nu senast i valberedningen.

Desiree Blomberg, generalsekreterare och Mia Josjö, Kroppsterapeuternas ordförande, berättade om hur förbundet vill satsa framåt.

Fokusera på att må bra

Dagen bjöd på viktig och välbehövlig påfyllning i form av två föreläsningar, modererade av Petra Månström.

Överviktsforskaren Erik Hemmingsson ruskade om oss med en uppmaning att sluta döma vår omgivning efter kroppsform, och att vår storlek inte säger så mycket om hur vi mår eller hur hälsosamma vi är:

– Om man väger mer än vad man önskar, ta det lugnt! Fokusera på att må bra. Eventuell viktminskning är en bonus och övervikt behöver inte vara en hälsorisk. Det ökar risken för vissa sjukdomar på befolkningsnivå, ja. Men många kraftiga har utmärkt hälsa, det kan inte avgöras av att titta på en enskild människa.

Erik Hemmingsson i samtal med Inspirationsdagens moderator Petra Månström.

Han belyste även den så kallade informationsparadoxen. Den innebär att de som mest behöver kunskap och information, är de som har minst mottaglighet. Ibland på grund av att de kämpar för att hålla näsan över vattenytan och helt enkelt inte kan prioritera att till exempel äta hälsosamt. Å andra sidan  finns det de som redan lever väldigt hälsosamt och är aktiva. De har kanske egentligen inte ett så stort behov av mer kunskap, men läser ändå böcker om hälsa och livsstil.

Erik Hemmingsson betonade att ensamhet kan vara ett betydligt större hälsoproblem än ett par kilos övervikt och att ensamhet är något som utmanar många av oss i dessa tider.

Mänsklig hållbarhet

Ensamhet var också temat för psykologen Anna Bennich, som föreläste om mänsklig hållbarhet i kristider. Hon pratade om vikten av nära relationer och hur pandemin utmanar många som upplever ensamhet och isolering. Men att det finns mycket att göra även inom de ramar pandemin ger. Ett tecken att vara uppmärksam på är om saker man i vanliga fall tycker om att göra inte känns roliga längre.

– När vi inte känner så mycket glädje inför något, då gör vi det inte. Det brukar leda till en negativ spiral, att vi gör mindre och mindre av det som tidigare gjorde oss glada. Men det är viktigt att hålla fast vid vad jag faktiskt kan göra och brukar tycka om. Det känns ofta bättre efteråt, även om det inte känns kul innan. Det är lättare att kontrollera det vi gör än det vi känner, och det vi gör påverkar hur vi känner, sa Anna Bennich.

Text Ulrika Hoffer Foto Eva Britt Flatbacke