Samantha Lerviken och Sabine Rosén leder Nätverksgruppen där medlemmar ska få inspiration i sitt företagande och kunna nätverka med kollegor över yrkesgränserna.

Nätverksgruppen ska lyfta företagarfrågor

Sabine Rosén och Samantha Lerviken såg ett behov av ett nätverk för alla medlemmar, för frågor som berör alla och som främst fokuserar på utveckling av det egna företagandet. Nätverksgruppen blir navet i en ny organisation där de olika yrkeskategorierna organiseras i sektioner, där de olika yrkeskunskaperna får ta större utrymme.

Sabine Rosén har länge varit engagerad i nätverksgruppen för kinesiologi och har sett en tendens att den som har mest behov och möjlighet att nätverka är de som jobbar deltid med kinesiologi, medan de som har snurr på sin verksamhet sällan hinner prioritera nätverkande och utveckling av sitt företagande.

– Under pandemin fick många mer tid i kalendern och det fanns möjlighet att satsa mer på företagsutveckling. Att fördjupa sina yrkeskunskaper är viktigt, men det är minst lika viktigt att jobba med utveckling av sitt företag. Och det gäller ju alla yrkeskategorier inom Kroppsterapeuterna.

Därför organiserade hon ett par tillfällen med tema företagsutveckling för alla medlemmar och det blev uppskattat.

När det blev aktuellt att organisera om nätverksgrupper till sektioner, såg hon en möjlighet att dela upp fokusområdena, så att var och en av sektionerna hanterar yrkesmässig utveckling och inspiration, medan en övergripande grupp skulle kunna jobba med frågor som rör företagande och utveckling av verksamheten.

– Jag fick nys om Samantha Lerviken och hade känslan av att vi skulle kunna jobba bra tillsammans med en sådan grupp. Nu jobbar vi på ett planeringsdokument och förbereder oss på den första träffen i den nya, säger Sabine Rosén.

Samantha Lerviken pekar på det demokratiska i att ha nätverksträffar digitalt, så att alla kan delta, oavsett bostadsort. Men också att det behövs en struktur för själva nätverkandet.

– Man kan möta andra medlemmar i olika sammanhang, som på inspirationsdagen, utbildningar och kurser, men det blir inte alltid ett aktivt nätverkande. Du lyssnar och pratar kanske med dem du träffat innan. Nätverksgruppen är till för inspiration, kunskapslyft, bikupor, workshops och så vidare för alla medlemmar, oavsett yrkeskategori.

Digital nätverksträff

Först på programmet står en digital nätverksträff med fokus på ”do’s and don’ts i sociala medier”.

– Det är viktigt att det ett ämne som berör alla yrkeskategorier. Med ett gemensamt tema är det lättare att dela in deltagarna i separata rum för att nätverka utifrån temat. Så kort sammanfattat tänker vi oss att träffarna är uppdelade i dels ett inspirerande ämne, dels utrymme för strukturerat nätverkande och så dessutom möjlighet att fånga upp vad medlemmarna önskar härnäst. Som blir tema för nästa träff och så vidare, säger Sabine Rosén.

På sikt finns även planer på att bygga upp en resursportal på Kroppsterapeuternas hemsida.

– Här är det ju vi medlemmar som styr innehållet, vad vi behöver. Samantha och jag är vana att organisera, tänka framåt och ha ett bredare perspektiv. Och till vår hjälp har vi personalen på kansliet som bidrar med genomförande och praktiska frågor, säger Sabine Rosén.

 

Vill du vara med och nätverka? Om du är medlem i Kroppsterapeuterna och vill vara med i nätverksgruppen anmäler du dig till [email protected]. Den första träffen sker online  via zoom den 14 november kl 19.

Text Ulrika Hoffer Foto Sabina Husak/Maria Annas

Relaterade artiklar