Nätverksgrupperna blir sektioner

Nätverkande är centralt för småföretagare och kan ske i många former och med olika syften som till exempel att utvecklas som företagare och i sin yrkesroll eller att öka sin kundkrets och skapa samarbeten.

För att förenkla och förtydliga detta genomför förbundet nu en ny struktur för nätverkande, där det som tidigare hette nätverksgrupper blir sektioner för de olika yrkeskategorierna, såsom zonterapi, träning, shiatsu och så vidare.

– Det kändes som att det var dags att förnya oss och ha sektioner för olika yrkesgrupper och sen ha en mer övergripande nätverksgrupp, säger Sandra Hellmark Hedlund som arbetar med kvalitetsfrågor på Kroppsterapeuterna.

Sektionerna avlöser alltså nuvarande nätverksgrupper och det finns utrymme för att starta upp fler för den som önskar.

Övergripande Nätverksgrupp

Dessutom startar en central grupp som nu går under benämningen Nätverksgruppen. Där kan alla medlemmar mötas och nätverka om större frågor som berör medlemmarna, säger Sandra Hellmark Hedlund och fortsätter:

– Tanken med sektionerna är att skapa sammanhang som känns tydligt relevanta för de olika yrkeskategorierna. Medlemmarna är ju experterna och vet vad de behöver. Det är lättare för dem att samlas i grupp och med stöd från kansliet jobba med utveckling. Medlemmarna vet ju bäst vilka frågor de behöver jobba med, vad de kan göra själva och vad de behöver förbundets hjälp med, fortsätter Sandra Hellmark Hedlund.

Intresset för att starta upp och driva sektioner är väldigt varierande i nuläget även om det finns mycket engagemang, idéer och visioner. Någon specifik mall för hur man går till väga om man vill starta en sektion finns inte, eftersom behoven för de olika sektionerna kan se olika ut.

– Från kansliets sida kan vi informera om riktlinjer och exempel på struktur till den som är intresserad av att starta en sektion. Vi kan även förmedla kontakt till redan pågående grupper, som kan dela med sig av hur de gör.

Text Ulrika Hoffer Foto Pixabay