Hållbarhet i fokus på Inspirationsdagen 2023

Så blev det äntligen möjligt att samlas tillsammans för att byta erfarenheter, fylla på med inspiration och knyta nya kontakter. Inspirationsdagen 2023 blev en tankeväckande tillställning med Erik Huss som huvudtalare.

Erik Huss, geograf, glaciolog och klimatforskare, höll en tankeväckande föreläsning om klimatkrisen och de utmaningar vi står inför. Dystra och omtumlande fakta i koncentrerad form, som följdes av mer hoppfulla tongångar då fokus låg på åtgärder som vi alla, som privatpersoner och företagare, kan ta till för att bidra till en ljusare framtid.

Lagom till lunch lämnade vi föreläsningen med nya insikter som bland annat att Sverige ligger på tionde plats i världen när det gäller ekologiska fotavtryck – trots att vi ofta ser oss själva som så medvetna och har så ren elproduktion. Att vi äter mycket kött, har Europas tyngsta bilpark, reser mycket och konsumerar friskt bidrar till den placeringen.

– Vi har alla ett ansvar. Frihet är jättefint. Frihet bygger på att vi tar ansvar. Vårt ansvar ligger i hur mycket vi påverkar per person. Det är ett individuellt ansvar. Det är inte politiker som bestämmer om vi flyger på drinksemester till Thailand eller om vi kör SUV för att köpa ekomjölk, sa Erik Huss.

Kritiskt tänkande

Han manade också till kritiskt tänkande och försiktighet med vem man lyssnar på. Vem är det som har intresse i att vi ifrågasätter forskare? Vem planterar de idéer som går på tvärs mot den samlade forskningen?

– Se bara på när man upptäckte att vi har ett hål i jordens skyddande ozonlager. Då beslöt Thatcher och Reagan om utfasning av freoner. De lyssnade på forskarna! Gör vi det nu? Eller lyssnar vi mest på ”surfologer”…?

Erik Huss föreläsning om klimatkris och hållbarhet både skakade om och gav hopp till deltagarna.

Koldioxidekvivalenter och effekter av våra val kan många gånger vara svåra att förstå. Därför gav Erik Huss ett par lättbegripliga exempel på hur vi kan påverka koldioxidutsläppen genom aktiva val.

Ska vi åka till Alperna till exempel, kan vi åka 100 gånger med tåg för samma koldioxidavtryck som en flygresa till samma destination.

En flygresa till Malaga motsvarar ett ton koldioxid, vilket är hela årsbudgeten per person enligt målen för minskade koldioxidutsläpp. En resa till Bali motsvarar fyra ton.

– Vi värderar generellt pengar väldigt högt, men tänk dig att du tjänar en miljon per år. Hur många tror du skulle lägga fyra miljoner på en resa till Bali?

Avslutningsvis tog Erik Huss upp ett antal barriärer för insikt och förändring.

– Det är inte alltid så lätt att förstå vad isbjörnar och forskning har med mig att göra. Det uppstår en kognitiv dissonans, en slags responsförnekelse. ”Jag borde, men…” Förnekelse är ett annat hinder, där man förlöjligar forskare. Det här är tyvärr något som växer. Och även identitet, man har en livsstil som man inte är beredd att ändra. Min kollega Per Espen Stoknes brukar säga att ”kulturell identitet äter fakta till frukost”!

Hållbart företagande, käkar och fasta

En workshop om käkledsbehandling var en av de valbara programpunkterna på eftermiddagen.

På eftermiddagen kunde man välja om man ville fördjupa sig i fasta med Sofia Martinsson, käkledsbehandling med Tone Lyche eller hållbart företagande med Ted Gemzell.

Den som valde att lyssna på Ted Gemzell från Zenit redovisning fick lite att tänka på. Han framhöll att hållbart företagande kan innefatta så mycket, men främst kanske det handlar om att slippa vara företagare 24 timmar om dygnet. Och vägen dit går genom planering, utvärdering och korrekt prissättning.

Inte alltid i syfte att maximera vinsten, kanske väl så mycket som för att skapa tidsmässiga förutsättningar att ta tåget på resan istället för den snabbare lösningen flyg?

– Hållbart företagande handlar om att kunna känna sig trygg både som individ och företagare. Att kunna träffa bra beslut och vara långsiktig. Tyvärr är det många som mest hoppas på att det här året ska bli bättre än det förra, men utan att göra något aktivt för att det ska bli det. Och när det är dags för bokslut och deklaration så har nästan halva året gått och då är det lite sent att styra om nuvarande år.

Ted Gemzell peppade åhörarna att satsa på sin hållbarhet som företagare.

Han manade också till genomtänkt planering för sitt företagande.

– Många upplever lätt att det är hantering av kunder hela tiden. Avsätt tid för business! Exempelvis måndag mellan 8 och 10, då styr jag allt som har med mitt företag att göra så. Leverantörer, budget, fatta beslut, marknadsföring. Det är svårt att hinna bolla allt det i vardagen, det skapar lätt stress. På så sätt slipper man vara företagare dygnet runt.

Ted Gemzell utmanade även publiken att fundera över sin prissättning. Han menade att det är skillnad mellan att erbjuda en prisvärd tjänst och att sätta ett pris som motsvarar efterfrågan.

– Det är lätt att se en stor trygghet i att vara fullbokad, men det ger också en ofrihet. Man kan känna att man jobbar jämt, klämmer in kunder på lunchen och så vidare. Har man hög beläggning, är min rekommendation att ta mer betalt. Då är efterfrågan större än tillgången. Man kan också ha en differentierad prissättning, man kan ta olika betalt utifrån efterfrågan och har man svårt att höja priserna för stamkunder, så erbjud dem en rabatt.

Seminariet avrundades med en paneldebatt där – förutom Ted Gemzell – Anna Matti från Health pro academy, Erik Huss från Husstainability och Samantha Lerviken från Hälsa som val deltog.

På gång i förbundet

Desiree Blomberg informerade om turerna med Bokadirekt och underströk vikten av samarbete med andra förbund och aktörer i frågor som dessa (läs hennes krönika). Hon berättade även om planerna att utveckla verksamheten med webbinarier för medlemmar i B2B-nätvkerket och även förbundet kommer att informera regelbundet online. Nytt är också att medlemmar själva kommer att kunna hålla egna föreläsningar för andra medlemmar och externa åhörare.

 

Det är viktigt att bryta av med lite rörelse när man sitter koncentrerat och lyssnar på en föreläsning i flera timmar.

 

Karin Thyr ledde yoga på eftermiddagen för Inspirationsdagens besökare.

Text Ulrika Hoffer Foto Annika Falkuggla