Öppen dialog och samarbete i friskvårdsbranschen bär frukt!

Inget ont som inte har något gott med sig. Det är ett ordspråk som tilltalar mig väldigt mycket. Den innefattar så många dimensioner av livet och är för mig ett tecken på att det ofta finns en mening med allt som sker, både det som är bra och det som är dåligt.

Ibland händer det saker helt plötsligt som det inte går att förbereda sig på. Nyligen så ändrade en av våra stora samarbetspartners sina villkor utan förvarning. Något som påverkat såväl många medlemmar som de rutiner vi arbetar med på kansliet. Det drabbar dock inte bara oss, utan även många andra  förbund som arbetar med småföretagare och anställda inom friskvård och skönhet.

Sammansvetsade i vissa frågor

Jag har alltid varit en teamspelare och gillar att samarbeta med andra. Det finns många förbund inom friskvård och skönhet, och det vi har gemensamt är att det flesta av våra medlemmar är småföretagare som har precis genomlevt ett par år med en pandemi, efterföljd av en eskalerande inflation. Friskvård och skönhet är ofta det första som prioriteras bort när pengarna sinar i människors plånböcker. Vi må vara konkurrerande förbund som rör oss inom branschen men det vi har lärt oss är att vi måste vara ett sammansvetsat team i vissa frågor, för att kunna påverka och göra skillnad. Det handlar inte om vilket som är det bästa förbundet, det handlar om vad som är bäst för allas våra medlemmar.

Mitt i den här härvan så visar det sig att vi förbund, trots våra olikheter och historia har förmågan till samarbete kring större frågor där vi behöver varandra för att göra skillnad. Vårt arbete, tillsammans med alla våra medlemmars engagemang har betydelse och nu vi har lyckats att få stora aktörer att lyssna på oss. Något som inte varit möjligt utan en öppen dialog och starkt samarbete på alla plan.

Påverka tillsammans

Trots allt det jobbiga vi har gått igenom tillsammans, så är det goda tydligt: Nu vet vi att tillsammans kan vi påverka och detta ger oss både möjligheter och självförtroende att ta oss an fler frågor och utmaningar som kan gynna respektive förbunds medlemmar. För vi är alla ense om att det finns många aktörer där ute som vill ha en allt för stor andel av förtjänsten som kommer av det viktiga arbete ni medlemmar gör för att människor ska må bra!

Text Desiree Blomberg Foto Per Myrehed