Vistelse i naturen motverkade depression under pandemin

Tillgång till natur eller gröna ytor minskade risken för depression under pandemins första år, visar en amerikansk studie.

Pandemins betydelse för människors psykiska hälsa har varit ett hett ämne sedan de första länderna införde restriktioner och nedstängningar. En ny studie av amerikanska forskare visar nu att de som hade bättre tillgång till grönområden under det första året av pandemin rapporterade betydligt mindre depression och ångest. Även tillgång till gröna ytor nära hemmet eller en så liten sak som en grön krukväxt på vardagsrumsbordet hade en positiv effekt på den mentala hälsan under pandemin, enligt forskarna.

Enligt teorin ”biofilihypotesen” har människor en medfödd tendens att använda gröna ytor. Den lugnande miljön påverkar stresshormonerna på ett sätt som kan få oss att känna oss friskare, förklarar forskarna bakom studien. Studien bygger på data från undersökningar genomförda från november 2019 till januari 2021 på deltagare i olika stadsdelar i Denver i USA, samtidigt som forskarna samlat in satellitbilder som visar deltagarnas närhet till grönområden.

 

Källa: colorado.edu

Text Ulrika Hoffer Foto Istock