Växtbaserad kost gav viktminskning

16 veckor med växtbaserad kost fick deltagarna i en studie att gå ner sex kilo. Som jämförelse åt en grupp medelhavskost och där sågs också förbättrade hälsoparametrar, som längre blodtryck. Medelhavskosten gav dock ingen viktminskning. I studien tilläts deltagarna äta fria mängder.

Båda kosttyperna har visat gynnsamma effekter på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, som kolesterol och blodtryck. Få studier har dock jämfört kosttyperna med varandra och enligt den här studien kan alltså växtbaserad kost vara mer gynnsam om det är viktminskning som eftersträvas.

Bytte kost efter halva tiden

I studien gjorde man en så kallad cross over, det vill säga deltagarna åt först den ena kosten i 16 veckor, för att sedan äta ”som vanligt” under en fyraveckorsperiod, en så kallad wash out. Detta görs för att minska risken att effekterna från den första periodens kost ger effekt på den andra periodens kost. Därefter bytte grupperna kosthållning i ytterligare 16 veckor, för att alla deltagare skulle genomgå de båda olika kosttyperna och på så vis säkerställa att individuella skillnader inte låg bakom utfallet.

En orsak till viktminskningen var att när deltagarna åt växtbaserad kost, fick de i sig i genomsnitt 500 kilokalorier mindre per dag. Det motsvarar vad många program för kalorirestriktion eftersträvar. Här verkar det alltså ha skett trots att deltagarna åt så mycket de ville.

Växtbaserad kost är naturligt energifattig

Växtbaserad kost är baserad på bönor, linser, grönsaker, rotfrukter, nötter och frön. Den är generellt energifattig, med mycket vatten och fibrer, som ger bra mättnadskänsla med färre kalorier.

Insulinkänsligheten steg och fett kring organ i buken minskade. Växtbaserad kost gav en sänkning av LDL-kolesterolet, vilket inte sågs vid medelhavskosten. Blodtrycket sjönk hos vid både medelhavskost som den växtbaserade.

Studien är publicerad i Journal of the American College of Nutrition och 62 deltagare ingick. Samtliga hade övervikt.

 

Källa: Journal of the American College of Nutrition

Text Ulrika Hoffer Foto Istock