Vägen till välmående går via naturen

Naturen har kanske aldrig varit så välbesökt som de senaste månaderna. Pandemin gjorde att många sökte sig till naturen för såväl socialt umgänge, motion och semesterupplevelser. Men vi tyr oss inte bara till naturen för äventyr och umgänge, naturen är också en plats att söka sig till för att hitta lugn och ro, varva ner och möta en kontrast till det virrvarr av intryck livet med skärmar och stadsliv innebär för många.

Även om ett virus på allvar lockade ut allt fler i skog och mark just i år, så har ett ökat intresse för vistelser i naturen av olika slag varit på uppgång över längre tid. Friluftsfrämjandet har till exempel ökat i medlemsantal med hela 35 procent de senaste fem åren.

– Det är flera områden som ökar. Såväl barnverksamheten, som aktiveter för daglediga, pigga seniorer, fjällaktiviteter, stigcykling, paddling – i stort sett allt ökar, säger Cajsa Rännar, talesperson på Friluftsfrämjandet.

Inte kunnat möta efterfrågan

Trots en ökad efterfrågan, fick många aktiviteter ställas in och begränsas under våren och sommaren. Inte minst utbildningar för egna ledare, något som ger effekter på utbudet nu och framåt.

Cajsa Rännar. Foto: Abraham Engelmark

– Förutom den utbildningsskuld som uppstod i och med att vi fick pausa utbildningsverksamheten, så har vi också många ledare som tillhör någon riskgrupp eller jobbar inom vård, skola och omsorg. De har haft en extrem arbetsbelastning som gör att de inte har orkat leda grupper på kvällar och helger. Så tyvärr har vi inte riktigt kunnat möta den efterfrågan som funnits, vilket är enormt frustrerande. Men nu har vi kunnat ta upp utbildningsverksamheten med anpassningar som gör den säker att genomföra.

Flera aktiviteter som är direkt formade av situationen i samhället, har däremot  blivit genomförda. Många introduktionskurser som att laga mat i det fria, paddla kanadensare, hur man packar en ryggsäck för vandring och hur man bäst vistas i naturen tillsammans med barn.

– Vi har mött många som säger att de normalt sett brukar åka exempelvis  till Spanien, som i år har fått tänka om och vill vandra Jämtlandstriangeln och vill ha hjälp att förbereda sig på bästa sätt.

Ökat behov av lugn och ro

Cajsa Rännar pekar också på att intresset för uteliv även påverkas av vad grannar, vänner och släkt gör och ju fler som drar sig till naturen desto fler blir påverkaade och inspirererade att testa.

– Vi har i dag en generation vuxna som inte alls har vuxit upp med vanan att vistas i naturen. Samtidigt ser man i sociala medier hur andra njuter av friluftslivet. Där fyller vi ju en viktig funktion, för det finns saker man bör vara förberedd på om man ska ut på längre äventyr, som till exempel i fjällen.

Att intresset för friluftsaktiviteter ökat under senare år tror hon beror på flera faktorer. Bland annat att många föräldrar ser naturen som ett alternativ till idrott för att undvika stillasittande hos barn. Men även ett ökat intresse för att semestra på ett sätt som är mer klimat- och miljömedvetet. Samtidigt finns ett ökat behov av lugn och ro som en motvikt till skärmar, stress och konstant stimulans.

– Friluftsliv är långsamt till sin natur. Det är lite som andra fenomen som blivit populära: surdegsbröd, pulled pork och kokkaffe. Det TAR tid och det hjälper oss att varva ner!

Text Ulrika Hoffer Foto Niclas Vestfjell, Abraham Engelmark, Istock