Nervstimulering kan snabba på läkning av inflammation

Det är känt sedan tidigare att nervsystemet kommunicerar med immunsystemet och reglerar inflammatoriska processer i kroppen, men hur den här regleringen går till har varit oklart.

Tidigare forskning vid Karolinska institutet har visat att elektrisk stimulering av den så kallade vagusnerven i det autonoma nervsystemet kan dämpa inflammation. Sådan nervstimulering har med goda resultat använts i studier av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom och ledgångsreumatism. Hur nervsignaler reglerar aktiva läkningsprocesser i inflammation har dock varit okänt.

Men nu har forskare studerat hur signalöverföringen mellan nerver och immunceller går till på molekylär nivå.

– Mer kunskap om dessa mekanismer behövs för att förstå och förfina de metoder med nervstimulering som nu testas i kliniska studier, säger April Caravaca, forskare vid Institutionen för medicin vid Karolinska institutet.

Genom att studera celler och genetiskt modifierade möss kunde forskarna visa att elektrisk stimulering av vagusnerven vid akut inflammation förskjuter balansen mellan inflammatoriska och anti-inflammatoriska molekyler.

På så vis blir läkningsfasen kortare och inflammationen avslutas snabbare. Den elektriska stimuleringen aktiverade en särskild kemisk nervsignal och ett enzym som är viktigt för tillverkningen av de ämnen som läker inflammation.

Källa: Karolinska Institutet, ki.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock