God sömn får dig att känna dig yngre

En känsla av att man är yngre än sin faktiska ålder kan kopplas till ett längre och friskare liv. Och känslan av att vara yngre kan i sin tur kopplas till sömnen man får. Att känna sig sömnig kan öka ens upplevda ålder med tio år, enligt forskare i psykologi vid Stockholms universitet.

Att känna sig yngre än siffran förknippas i forskning med ett längre och friskare liv. Det finns till och med forskningsstöd för att upplevd ålder kan förutsäga faktisk hjärnålder, där de som känner sig yngre också har yngre hjärnor.

Sömn är avgörande för hjärnans funktion och för det allmänna välbefinnandet. Därför bestämde sig forskare vid Stockholms universitet för att undersöka om sömn kan påverka hur gammal man känner sig.

I en första studie fick deltagare svara på frågor om hur gamla de kände sig, hur många dagar under den senaste månaden som de inte hade fått tillräckligt med sömn, och hur sömniga de var.

Det visade sig att för varje natt med otillräcklig sömn under den senaste månaden kände sig deltagarna i genomsnitt 0,23 år äldre.

I en andra studie fick deltagarna minska sin sömn till endast fyra timmar per natt, under två nätter. Vid ett annat tillfälle fick de sova ut ordentligt under två nätter, med nio timmar i sängen varje natt. Efter sömnbristen kände sig deltagarna i genomsnitt 4,4 år äldre jämfört med när de hade sovit ut. Sömnbristens effekt på den subjektiva, alltså upplevda, åldern var starkt kopplad till hur sömniga deltagarna kände sig.

Att känna sig extremt alert var relaterat till att känna sig fyra år yngre än den faktiska åldern, medan extrem sömnighet var relaterat till att känna sig sex år äldre än den faktiska åldern.

 

Källa: Stockholms universitet, su.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock