Rosenterapeuter träffas på Zoom

Rosenterapeuterna i Kroppsterapeuterna har börjat med regelbundna medlemsträffar via Zoom. Hittills har träffar ägt rum i juni och i september.

Möte 14 juni

Ett förslag om en Rosendag, den andra lördagen i september, presenterades. Ambitionen med en dag för Rosen är att vi rosenterapeuter då hjälper till att sprida Marion Rosens vision och att fånga intresset för metoden. För att nå nya klienter och för att väcka en nyfikenhet för utbildningen, så att vi  fyller på med framtida elever/terapeuter.

Vi tog också upp ett par frågor som kommit rörande hygien och smittskydd och hur vi själva blivit påverkade av coronapandemin, främst vad gäller oro och bemötande till klienter.
De flesta hade ändrat avbokningsmöjligheten för klienten att kunna boka av helt utan någon kostnad eller med ett kortare intervall (ett par timmar).
Det är också viktigt att inte säga/skriva något om att klienten kommer på egen risk utan i stället använda orden eget ansvar. Vi var rörande eniga om att behovet av beröring är stort. Beröring som är så viktigt, som stärker vårt immunförsvar på så många olika sätt vilket i sig då verkligen borde minska risken att bli sjuk.

Möte 12 september

Vi pratade igen om att införa Rosendagen,  den andra lördagen i september varje år. I år (detta lite annorlunda år) blev det en nätverksträff.
Anna Söderlind berättade om Rosen Institute (RI), där hon också har en roll i styrelsen. Styrelsen består av 21 personer från olika länder varav sju terapeuter, sju lärare och sju skolägarrepresentanter. Det finns Rosenterapeuter i cirka 20 länder och skolor i 18 länder. RI ansvarar för och utformar standarder för utbildningarna/skolorna så att de är likvärdiga och enhetliga. Anna berättade också att Rosenrörelserna/Easy movements fått ett uppsving digitalt under Corona-tiden. Man har nu även delar av den utbildningen digitalt.
Nästa globala kongress för Rosenmetoden kommer att äga rum i Sarajevo 4-7 november 2021.

 

Läs mer om Rosenmetoden

Text Lena Karlsson, Ingela Pettersson Foto Istock