Sandra Hellmark Hedlund är sammankallande för förbundets kvalitetsråd.

Kvalitetsrådet – navet i förbundets kvalitetsarbete

Kroppsterapeuternas kvalitetsråd hanterar bland annat granskning och kvalitetssäkring av utbildningar och medlemsansökningar.

Hallå där Sandra Hellmark Hedlund, sammankallande för kvalitetsrådet. Vad gör ett kvalitetsråd?

– Kvalitetsrådet går igenom förfrågningar från medlemmar och utbildare samt andra frågor som rör förbundet.

Varför är det viktigt med ett kvalitetsråd och vilka är ni?

– Kvalitet är ju ett av våra värdeord och grunden till att våra medlemmar kan bli medlemmar och få teckna försäkring och bidra till en trovärdighet. I kvalitetsrådet ingår generalsekreterare Desiree Blomberg, ordförande Mia Josjö, Åsa Broström och jag, som också är sammankallande.

Kan du ge exempel på frågor ni jobbar med?

– Vanligast är ny medlemsansökan som har en utbildning som vi inte känner till sedan tidigare, exempelvis en utländsk utbildning. Då blir det ett litet detektivarbete för att försöka se om utbildningen matchar våra krav. Vi försöker göra vad vi kan för att pussla ihop meriterna som de som ansöker har, så att vi kan bedöma om det är tillräckligt för ett medlemskap. Det är också vanligt att utbildningsföretag hör av sig och vill att deras utbildningsplaner ska granskas, för att anpassas så att utbildningen ger möjlighet till medlemskap.

Text Ulrika Hoffer Foto Kroppsterapeuterna