Ekonomiskt stöd till företag fortsätter

Regeringens stöd till företag som drabbats ekonomiskt av pandemin fortsätter.

Omsättningsstöd som enskilda näringsidkare och handelsbolag kan sökas även för perioden juli till september. Samma villkor som tidigare gäller omsättningsstödet, det vill säga nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 30 procent jämfört med referensperioden för att omsättningsstöd ska betalas ut. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per månad. Juli, augusti och september utgör individuella stödperioder.

Reglerna om förlängningen träder i kraft 1 oktober 2021. Stöden för juli–september kan sökas fram till och med 30 november 2021.

Omsättningsstöd söks på Boverkets webbplats.

Omställningsstöd. Även omställningsstödet, som kan sökas av aktiebolag, förlängs fram till september. En nyhet för dessa perioder är att löner räknas som fast kostnad. Villkoren för stödet är oförändrade. Varje månad är en enskild stödperiod och det krävs ett omsättningstapp på mer än 30 procent jämfört med motsvarande månad 2019 för att få stöd.

Stödet är 90 procent av vissa av företagets fasta kostnader efter avdrag för täckningsbidrag. För stödperioderna maj–september 2021 så kan företaget också räkna in löner till sina fasta kostnader. Hit räknas det belopp som företaget har haft som underlag för arbetsgivaravgifter plus påförda arbetsgivaravgifter. Företaget ska räkna av följande belopp:

  • stöd vid korttidsarbete
  • ersättning för sjuklönekostnader
  • annat statligt stöd eller bidrag för lönekostnader

Eftersom lönerna numera räknas som en fast kostnad ska dessa inte heller minska täckningsbidraget (som det gjort tidigare stödperioder).

Ansökan om omställningsstöd från juli kan sökas följande perioder:

Juli: 2 augusti–30 september 2021
Augusti: 1 september–8 oktober 2021
September: 1 oktober–29 oktober 2021

Omställningsstöd söks via Skatteverket.

Ekonominyheter publiceras i samarbete med accountonus.se.

Text Ulrika Hoffer Foto Pixabay