Etikett: Ekonomi

Omsättningsgränsen för moms höjs till 80 000

Riksdagen har nu beslutat att omsättningsgränsen höjs från 30 000 till 80 000 kronor, för att förenkla för ännu fler av de minsta företagen. Det innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 80 000 kronor kan välja om man vill redovisa moms eller inte.

Det här gäller för gåvor till kunder

Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och som syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 300 kronor + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger (exempelvis jul) eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Dessa räknas som personlig generositet.

Redovisning – tillfälliga anstånd förlängs

Riksdagen har beslutat att återigen förlänga anståndstiden för inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms samt utöka anståndsmöjligheten till sju redovisningsperioder. Dessutom halveras anståndsavgiften. De tillfälliga anstånden med inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms förlängdes i februari.