Etikett: Ekonomi

Det här gäller för gåvor till kunder

Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och som syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 300 kronor + moms. Skatteverket anser dock att representationsgåvor som ges vid helger (exempelvis jul) eller personliga högtidsdagar inte är avdragsgilla. Dessa räknas som personlig generositet.

Redovisning – tillfälliga anstånd förlängs

Riksdagen har beslutat att återigen förlänga anståndstiden för inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms samt utöka anståndsmöjligheten till sju redovisningsperioder. Dessutom halveras anståndsavgiften. De tillfälliga anstånden med inbetalning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms förlängdes i februari.

Nya regler 2021

En mängd nya bestämmelser träder i kraft under 2021. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.