Slopat krav att spara papperskvitton

Bokföringslagen uppdateras och kravet på att spara papperskvitton slopas. Det beslutade riksdagen den 22 maj, som ett steg i anpassningen till den digitala utvecklingen.

Det innebär att kvitton och fakturor som du har digitaliserat inte längre behöver sparas i pappersform. Du kan alltså skanna in papperskvitton i ditt bokföringsprogram och sedan slänga det.

Den här ändringen gör det enklare för dig som företagare, då det både minskar administration och kostnader. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2024.

 

Källa: Skatteverket

Text Ulrika Hoffer Foto Istock