Camilla Ihse hjälper företag att må bättre genom onlineutbildningar

Efter 20 år inom HR tog Camilla Ihse klivet och blev egen företagare. Från att i början ha vänt sig främst till privatpersoner, har hon nu växlat upp och skapat en utbildningsportal med onlinekurser för att stärka självledarskap och välmående i företag.

Camilla Ihse känner sig hemma i företagsvärlden, där hon jobbat med HR-frågor och stöttat chefer och medarbetare i mer än 20 års tid. Därför var det naturligt att så småningom utveckla en produkt som riktar sig till just företag.

– Jobbet är en stor del av människors liv och det mellanmänskliga perspektivet är viktigt för att vi ska må bra. Många resonerar kortsiktigt och menar att det varken finns tid eller pengar att satsa på de här frågorna. Men utifrån min bakgrund har jag sett vad vi saknar och behöver mer kunskap om. Det är väldigt viktigt att man förstår sambandet mellan välmående medarbetare och resultat, något inte alla gör.

Därför har hon nu gjort kunskapen lättillgänglig för att det både ska vara ekonomiskt rimligt och långsiktigt för företag att satsa på medarbetares personliga utveckling. Det är viktigt för att arbetsgivare ska kunna attrahera och behålla medarbetare, men också för att få anställda att prestera bättre. I utbildningsportalen finns bland annat en kurs som berör stress, med ljudfiler som lär medarbetare att slappna av.

– Jag blandar praktiska övningar med teori och involverar flera sinnen i kurserna, för att ta hänsyn till att människor har olika sätt att ta till sig kunskap.

Bra på friskvårdstimmen

Rent konkret handlar det om att företagen köper ett abonnemang där alla onlinekurser samt support ingår. Vill man ha ytterligare fördjupning i något ämne erbjuds workshops och föreläsningar.

– Vissa företag har en friskvårdstimme i veckan. För en del medarbetare tar det emot att utnyttja den för fysisk träning. Då kan portalen vara ett bra alternativ för att utveckla sig mentalt i stället.

Under de år Camilla Ihse jobbade inom HR samlade hon på sig viktiga erfarenheter om bland annat vikten av balans mellan krav och resurser, hur konflikter påverkar arbetsmiljön, hur viktigt det är med bra samarbete och vilken roll en chef har för att gruppen ska må och fungera bra. Därför vill hon bidra till att öka förståelsen för hur människor fungerar, för att kunna förebygga stress och utbrändhet och bli bättre på att se hur man skulle kunna lägga upp en plan för återgående i arbetet.

– Jag tror verkligen på att nyckeln till en bra arbetsplats är att träna chefer, jobba med sitt självledarskap och ha effektiva rutiner.  Och att arbeta med de mellanmänskliga relationerna på en arbetsplats. För det krävs en vilja av företaget att satsa på det här.

Camilla Ihse

Egen utmattning startskottet

Camillas Ihses resa som företagare tog fart 2018. Hon hade länge tänkt att hon någon gång ville vara egen och ha frihet att bestämma själv men inte riktigt vågat ta steget. I samband med en utbrändhet 2017 började hon därför att vidareutbilda sig inom stresspedagogik och mental träning.

– Jag har under resans gång förstått att det inte funnits tillräckligt med utrymme på de arbetsplatser jag varit på för min kreativitet och mitt behov av att utvecklas i den takt som jag ville göra. Genom att ha eget har jag lyxen att få utlopp för det som faller mig naturligt vilket också gör att jag mår bra.

Nu ligger fokus främst på att jobba med försäljning av Ihseroacademy, utbildningsportalen, något som också är en av de uppgifter som hon ser som den största utmaningen.

– Det gäller nog många som jobbar med liknande tjänster. Man brinner så mycket för det man gör, så att nå ut och genomföra affärerna blir den stora utmaningen.

Det innebär också att man måste lära sig att ta många nej, men också använda det som en erfarenhet.

– Jag har hunnit ha en del säljsamtal med företag och av varje sådant lär jag mig något om mig själv, om säljsamtalet och hur jag kan finslipa utbildningsportalen ytterligare.

Förändring tar tid

En annan utmaning hon tampas med i sitt företagande är att få folk att se långsiktigt.

– Många vill se snabba lösningar, men förändringar kräver tid. Det är väldigt olika hur HR, chefer och ledningsgrupper ser på dessa frågor. Den yngre generationen och de som har upplevt motgångar och själva provat på till exempel mental träning är ofta mer öppna för det långsiktiga och det som syns på resultaten.

Att definiera sin målgrupp som företagare är också en fråga som Camille Ihse reflekterat mycket över.

– Den är inte så lätt, jag provar mig fram. Vissa branscher är mer medvetna än andra, men i och med att tjänsten är online, så riktar den sig kanske mer till dem som har tillgång till en dator i sitt arbete.

I säljarbetet har hon testat olika metoder för att hitta det som är mest effektivt.

– Det gäller att prova sig fram och inte vara rädd för att testa och göra om. Ibland har jag investerat i saker som inte alltid gett så mycket, men så måste det få vara. Jag har testat allt från att beställa företagsregister, skickat meddelanden via Linkedin och andra digitala plattformar, där man väljer ut den målgrupp man vill ha och så har jag kontaktat mitt nätverk.

Camilla Ihse

Motstånd en del av processen

Hon sticker inte under stol med att livet som företagare är en mix av flow och motstånd.

– Att ta sig igenom motgångar är en del av processen att vara egen. Efter en motgång kan man känna sig lite låg men jag försöker ändå omfamna detta eftersom jag vet att det är då jag oftast får nya lösningar och idéer. Man kan vara deppig en dag, men sen måste man komma igen och se saker ur ett nytt perspektiv.

Att ha egen erfarenhet av att vara utbränd ser hon som en styrka. Hon menar att det fick henne att reflektera över var hon var på väg i livet.

– Jag förstod verkligen inte hur jag kunde bli utbränd. Men kroppen la av och slutade fungera. En del av de metoder som finns i utbildningsportalen har jag själv använt och de har hjälpt mig till ett ökat välmående. Det är metoder och verktyg som är forskningsbaserade och som även fungerat på många andra.

Att huvudfokus blev att jobba med onlinetjänster började i samband med att det skulle bli en praktisk komplettering till hennes bok.

– Jag tycker det är kul att jobba med utveckling online, så jag började med en helt vanlig stresskurs. Men sen har det utvecklats till det som erbjuds idag. Jag är en sån som aldrig kan sluta utvecklas. Det är en del av mina utmaningar, att inte stanna upp och njuta av det som är, säger hon och skrattar.

Rent affärsmässigt finns en fördel att jobba online också.

– Jag ville hitta något värdefullt och kvalitativt som jag kunde erbjuda i hela Sverige och en produkt vid sidan om mina konsultuppdrag. Det ger mig ett större kundutbud och HR, chefer och ledningsgrupper kan både spara tid och pengar genom att använda portalen.

 

Fakta

Namn: Camilla Ihse
Gör: Driver företaget Ihsero som erbjuder konsultuppdrag och en utbildningsportal, Ihseroacademy. Författare till boken Optimera mera.
Verksam i: Höllviken och online.
Bakgrund: 20 års erfarenhet av HR-frågor samt vidareutvecklad i bland annat stresspedagogik och mental träning.
Övrigt: Camilla är medlem som hälsocoach i Kroppsterapeuterna och 2021 blev hon auktoriserad medlem i förbundet.

Text Ulrika Hoffer Foto Rankellfoto