Friskvårdsarbete i ett större perspektiv

Visst är det underbart att jobba med enskilda klienter, men många längtar efter att få jobba med hälsa i ett större perspektiv. Att nå ut till de som behöver det mest, som kanske inte själva har intresse, tid och resurser att lägga på insatser som ger ökat välmående. Linn Sundlöf hittade möjligheten på Söderhamns kommun.

När Linn Sundlöf utbildade sig till diplomerad friskvårds- och kostkonsult på Sverigehälsan ingick en period med APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det såg hon som en möjlighet att komma in i en större organisation för att jobba med hälsofrågor.

– Jag hade flyttat från Stockholm till Söderhamn, där jag visste att kommunen ville satsa på friskvård för de anställda. Jag tog kontakt med HR-avdelningen och föreslog ett upplägg för att utveckla insatser för att öka fysisk aktivitet, hantera stress, främja återhämtning och skapa nya vanor.

Arbetet innebar bland annat att hon utvecklade filmer med föreläsningar som alla i personalen kunde ta del av och övningar för återhämtning, tacksamhet och att släppa taget om jobbet.

– När jag pratade med dem hade jag redan tänkt igenom vad jag skulle göra, inte exakt, men i stora drag. Det finns verkligen en oupptäckt marknad för liknande arbete för oss som jobbar inom friskvård och hälsa. Speciellt nu efter pandemin, då behovet av att hjälpa människor att hitta tillbaka till bra vanor är extra stort.

Förebyggande hälsoarbete och rehabilitering

Linn Sundlöf fortsatte att arbeta på Söderhamns kommun efter sin APL och nu innebär uppdraget ett ännu större grepp om friskvårdssatsningarna. Hon genomför coachande samtal, stöttar chefer i samband med rehabilitering och förebyggande hälsoarbete, håller föreläsningar som hon själv utarbetat, inom kost, stress, återhämtning, förändring och fysisk aktivitet.

Att jobba i kommunal verksamhet jämfört med egen verksamhet ser hon främst som en fördel.

– Så här kan jag nå många, i princip alla medarbetare inom kommunen, med budskap om hälsa och friskvård. Jag har möjlighet att påverka vad kommunen gör och vilka friskvårdsaktiviteter man satsar på. Det tycker jag är givande. En nackdel kan vara att vissa medarbetare ser mig som en del av arbetsgivaren, det kan finnas en oro för att förtroliga samtal går vidare. Men jag har tystnadsplikt och det är en klar fördel att jag vet hur det är att jobba inom kommunen.

Bland de insatser som står på agendan nu finns bland annat yoga, cirkelträning och en odlingskurs med avslappningsövningar.

– Mitt arbete är väldigt uppskattat i de olika verksamheterna, oavsett om det är föreläsning eller coachande samtal. Det har spridit sig över kommunen.

Hon menar också att det är lättare att göra uppföljande arbete som anställd inom kommunen.

– Jag kan till exempel följa sjukfrånvarostatistiken och jag kan få återkoppling direkt när jag träffar en chef.

Stressrelaterad ohälsa största utmaningen

Inte oväntat är stressrelaterad ohälsa den största utmaningen.

– Att lära sig hantera stress innebär att man måste göra förändringar, och jag är ett stöd i hur man gör en förändring.

Den största tillfredsställelsen att jobba i en organisation säger hon är att hon kan jobba med hela arbetsgrupper och stötta chefer för att gruppen ska må bättre.

– Jag är en resurs man kan diskutera med; vad kan jag förändra för att alla ska må bättre? Jag tror att jag har en större påverkansmöjlighet och insyn som anställd än som konsult. Jag vet vad som kan funka.

Största nackdelen med arbetet är att det är ganska ensamt.

– Även om jag har två kollegor som också jobbar med hälsofrågor, så blir det ibland lite ensamt. Det är inte alltid det finns förståelse för hur viktigt hälsoarbetet är egentligen eller hur bra effekt det vi gör har på medarbetares hälsa och mående.

En annan utmaning är att det är många personer i en kommun. Alla behöver inte hjälp av oss, men det är många personer, omkring 3000. Det kan vara en utmaning att nå ut till de som behöver oss som mest.

Om du inte gjorde det du gör nu, vad skulle du göra då?

– Då skulle jag jobba med grön rehab, där man använder djur, natur, odling, samtal i grupper och mindfulness, för att till exempel hjälpa människor tillbaka till arbete efter utmattning.

5 tips till dig som vill jobba med friskvård i större sammanhang:

Ta kontakt själv
Det finns inte så många sådana här jobb utannonserade, man får oftast ta kontakt själv, exempelvis med HR-avdelningen.

Nätverka
Vissa kommuner har företagsträffar, där man som företagare kan träffa andra företagare. Det är en möjlighet att öka kännedomen om vem man är och vad man kan erbjuda.

Bjud på ett smakprov
Erbjud dig att komma och prata om hälsa i regionen eller kommunen. Det skapar nyfikenhet och kan leda till större uppdrag.

Anpassa kommunikationen
Till en viss del behöver man anpassa sin kommunikation när man vänder sig till större organisationer. Ha klart för dig att du behöver vara väl förberedd i hur du ska formulera sig.

Börja i det lilla
Kommuner är politiskt styrda och det kan vara lite trögt ibland. Även stora privata organisationer kan ha långa beslutsvägar. Men det går att börja jobba på en enhet eller avdelning, för att sedan nå ut i fler delar av organisationen. Det kan vara ett lättare sätt att komma in, än att börja med helheten.

Text Ulrika Hoffer Foto Privat