Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs till september 2021. Stödet kan sökas av enskilda näringsidkare som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin.

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare infördes i november 2020 och omfattade initialt tiden mars – juli 2020. Stödet har därefter förlängts till att omfatta även tiden augusti 2020 – februari 2021 samt mars-juni 2021.
Regeringen har meddelat att stödet kommer att förlängas till att även omfatta juli-september 2021.

Omsättningsstödet söks via Boverkets webbplats men det går ännu inte att söka stödet för mars-juni och juli-september.

Text Ulrika Hoffer Foto Pixabay