Åsa Ottosson har skrivit boken "Närmare naturen". Foto: Roine Magnusson

Åsa Ottosson: ”I naturen kunde jag hitta ro mitt i allt kaos.”

Det ökade intresset för att vistas i naturen syns också i bokhandeln. Flera nya böcker som inspirerar oss att söka oss till skog och mark har utkommit på senare tid. Åsa Ottosson har tillsammans med maken Mats Ottosson nyligen skrivit Närmare naturen, som är ett resultat av många års reflekterande över naturens betydelse för vårt välmående på olika plan.

Boken sammanfattar forskningsstödet för att naturen har en positiv inverkan på vår hälsa och på vilket sätt, varvat med egna reflektioner över vad det är som händer när vi är ute och tar in naturen med öppet sinne. Paret har tidigare skrivit flera böcker om naturen och medan maken Mats gärna fördjupar sig i fascinerande detaljer, som artbestämning och liknande, har Åsas intresse för naturen som källa till återhämtning och plats för existentiella reflektioner ökat, något som ställdes på sin spets i samband med att hon genomgick en sjukdom med krävande behandling.

– Det var i naturen jag kunde hitta ro mitt i allt kaos. Jag tror att det är många som i livskriser har känt att det är enda stället man orkar vara på. Det är där man känner sig mest hemma och trygg. Här kan man finna tröst, tillhörighet och existentiellt fotfäste.

Boken var från början tänkt att handla om fenomenet skogsbad, den japanska friskvårdspraktik som tog form under 1980-talet, som en reaktion på att många dog i förtid till följd av arbetsrelaterad stress. Myndigheterna beslöt då att anlägga platser för naturupplevelser, där den hårt arbetande befolkningen kunde återhämta sig.

Åsa och Mats Ottosson hade gjort en längre studieresa om skogsbad i Japan och hade massor av material att dela med sig av. Men ganska snart insåg de att det fanns så många flera dimensioner av naturen som de ville förmedla.

– Vi beslöt oss för att lyfta fram de olika naturmiljöerna – skogen, havet och vidderna – och de existentiella frågorna som kan väckas i naturen och annat som inte går att visa genom forskning, enkäter och mätmetoder. Naturen – om man trivs där – kan ge trygghet. Där är man aldrig ensam, även om man går ut själv. Det finns så många individer att få sällskap av och det är helt kravlöst. Och du behöver varken vara snygg eller duktig.

Natur på recept

Hon tror inte att det är osannolikt att vi inom ett par år ser naturvistelser ordinerade av hälso- och sjukvården. Likväl som att man idag kan få fysisk aktivitet på recept, skulle vården kunna ordinera natur på recept. Åsa Ottosson tycker att naturkontakt bör ha samma status som mat, sömn och fysik aktivitet som hörnstenar för god hälsa.

– Det behövs mer forskning, men som jag ser det borde man åtminstone kunna rekommendera naturvistelser inom primärvården. Det är ju en enkel, billig och lättillgänglig friskvård som dessutom ofta hänger ihop med fysisk aktivitet. Utevistelser kan också ge bra återhämtning från det moderna livets stress och ständiga skärmtittning. Det handlar inte om att vända sig bort från det moderna livet, utan om att bygga motståndskraft för att klara det bättre.

Närmare naturen kom ut hack i häl på coronapandemin, parallellt med att naturentusiaster kunde vittna om att det blev allt trängre i skog och mark. En följd av att Folkhälsomyndigheten uppmuntrade umgänge utomhus både för att minska smittorisken och för att gynna andra hälsoparametrar.

– Samtidigt har corona satt igång jättemycket tankar hos mig själv och många andra, man ska nog vara väldigt hårdhudad om man inte tänkt mycket på livet och döden i denna tid. Naturen är helt opåverkad, allt bara pågår där. Inget påminner om corona i naturen. Våra sinnen blir aktiverade – och inte minst – sinnet för proportioner. Här pågår allt som vanligt och jag är bara en liten, liten del i det hela. Vi glömmer ibland det när vi lever storstadsliv.

Aktuella böcker om vår fantastiska natur

Böcker med koppling till naturen kan handla om allt från vandringsleder, svampar, bär och andra vilda växter. Då och då kommer böcker om naturen med lite annan vinkel. Här kommer ett axplock av böcker som sticker ut i år:

  • David Thurfjell, religionshistoriker, har intervjuat människor om deras förhållande till naturen i boken Granskogsfolk – Hur naturen blev svenskarnas religion Han ser paralleller till den roll religionen tidigare spelade för många.
  • Förundranseffekten av Sara Hammarkrantz och Katrin Sandberg spänner över många områden som kan ge upphov till stora känslor och på så vis ge välmående. Naturen är en källa till förundran som boken beskriver.
  • Naturen är inte bara en källa till förundran och arena för existentiella frågor. Den är också ett stort skafferi, som stäcker sig långt bortom blåbär och kantareller. Lisen Sundberg guidar läsaren till vilda smakupplevelser i boken Äta vilda växter.
  • För den som söker mer hardcore upplevelser i naturen har John Lofty Wiseman skrivit Överlevnadshandboken. Den bygger på erfarenheter från brittiska arméns fallskärmsjägare. En nyreviderad version utkom tidigare i år.
  • Skogsekologen och skogsägaren Ola Engelmark fördjupar sig i skogens väsen i boken Skogen på andra sidan hyggena: om orden, hugsvalan och den gäckande hållbarheten.
  • För den som vill bege sig ut på en mer poetisk resa i naturen, kanske Ralph Waldo Emersons Naturen kan locka. Den beskrivs som ett poetiskt manifest om hur vi kan se på naturen med nya ögon.
  • Naturligtvis även Åsa och Mats Ottossons Närmare naturen – om vetenskap och vetskap om varför vi mår bra därute (se huvudartikel).

Text Ulrika Hoffer Foto Daniel Ohlson, Roine Magnusson