Yoga och dans minskade magont hos flickor

Dans och yoga kan förbättra psykisk ohälsa bland yngre, bland annat genom att minska magont och stress hos flickor.

Det visar en ny studie från Lunds universitet, där dans och yoga testats bland yngre flickor med funktionell buksmärta, det vill säga magont utan fysisk förklaring.

Dans och yoga är aktiviteter som kan öka förmågan till självreglering, alltså att hantera känslor och beteenden på hållbara sätt. Till studien med dans och yoga rekryterades 113 flickor i åldrarna nio till tretton år, med funktionell buksmärta.

Hälften av flickorna i studien fick träna yoga och dans tillsammans två gånger i veckan under åtta månaders tid. Kontrollgruppen fortsatte med sina vanliga liv.

Mindre ont i magen

Resultatet visade att de som yogade och dansade fick mindre ont i magen än personerna i kontrollgruppen. Salivprov visade också på förbättrad dygnsvariation av kortisol, en indikation på mindre stress i kroppen.

Studien svarar inte på vad som exakt ger de positiva resultaten, om det är själva aktiviteten eller gruppgemenskapen, då många med funktionell buksmärta stannar hemma i större utsträckning än andra.

Dans och yogainstruktörerna i studien utbildades så att träningen skulle kännas kravlös och kul. De instruerades också att inte prata om buksmärtan, då fokus på besvären kan ge ökad smärta.

Avhandlingen har skrivits vid Lunds universitet, men ingår i ett forskningsprojekt som drivs av Örebro universitet.

Källa: Vetenskap & hälsa, vetenskaphalsa.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock