Yoga kan stärka hjärnan och hindra demens

Motion nämns ofta som en viktig faktor som bidrar till förbättrad kognitiv funktion, men många studier som gjorts har visat varierande och ibland motstridiga resultat.

En ny studie har nu sammanfattat effekterna av fysisk träning på kognitiva funktioner. Hit räknas till exempel minne, uppmärksamhet, beslutsförmåga och hur snabbt hjärnan bearbetar information.

Enligt forskarna är resultaten av studien tydliga. Styrketräning och motionsaktiviteter, som syftar till att förbättra konditionen och syreupptagningsförmågan, har endast en låg effekt på den kognitiva förmågan.

Yoga har däremot en måttlig positiv effekt på den kognitiva förmågan, och är mer sannolik att leda till en märkbar förändring av kognitiva funktioner.

Regelbunden yoga under en längre period är dock bättre för att främja kognitiv funktion än enstaka utövning. Yoga har också större potential att bromsa åldersrelaterad kognitiv nedgång, som till exempel demens, jämfört med styrke- och konditionsträning.

Motverkar stress

– Yoga kombinerar andningskontroll med olika fysiska övningar, vilka påverkar autonoma nervsystemet och nedreglerar sympaticusaktiviteten. Det är helt enkelt en metod för att hantera och motverka stress vilket förbättrar emotionell kontroll, kroppskontroll, välbefinnandet samt förbättrar uppmärksamhet, minne och andra kognitiva funktioner, säger forskaren Peter Blomstrand vid Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Kognitiv funktion handlar om hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information. Kognitiva nedsättningar kan till exempel vara svårigheter att lära och utvecklas. Det kan också handla om svårigheter att fokusera eller följa instruktioner för att utföra något.

Studien, som är ett samarbete mellan Jönköping University och Region Jönköpings län, sammanfattar resultaten från drygt 300 originalstudier med fler än 20 000 deltagare bland friska personer över 55 år från hela världen.

Källa: Jönköping University, ju.se

Text Ulrika Hoffer Foto Istock